19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство.

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
20 запитань
Запитання 1

В якому році була підписана Кревська унія?

варіанти відповідей

1385р.

1410р.

1413р.

1401р.

Запитання 2

В якому році було підписано Городельську унію?

варіанти відповідей

1385р.

1401р.

1410р

1413р.

Запитання 3

В якому році відбулося створення поляками Руського воєводства в Галичині й Подільського воєводства в Західному Поділлі?

варіанти відповідей

1410р

1434р

1458р

1362р.

Запитання 4

В якому році відбулося входження Шипинської землі до складу Молдавського князівства?

варіанти відповідей

1359р.

1413р

1474р

1478р

Запитання 5

Виникнення Кримського ханства відбулося в...

варіанти відповідей

Друга чверть ХVІ століття 

Друга чверть ХV століття. 

Друга чверть ХІV століття

Друга чверть ХVІІ століття

Запитання 6

Яка подія відбулася в 1474 році?

варіанти відповідей

Захоплення Чернігово-Сіверщини великим московським князем Іваном ІІІ.

Перша згадка назви «Буковина» в писемних джерелах.

Установлення васальної залежності від Кримського ханства Османської імперії.

Перший великий напад кримських татар на українські землі.

Запитання 7

Слово тюркського походження, що означає вільну озброєну людину?

варіанти відповідей

князь

козак

боярин

гетьман

Запитання 8

Бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на Велике князівство Литовське, Польщу, Московську державу?

варіанти відповідей

ярлик

грамота

ясир

баскак

Запитання 9

Привілейований панівний стан у Польщі, Угорщині, Литві, на українських та білоруських землях, що в ХІV—ХVIII ст. входили до складу Польського королівства, Великого князівства Литовського, а з 1569 р. — до Речі Посполитої?

варіанти відповідей

козаки

князі

шляхта

пани

Запитання 10

Багатогалузеві господарчі комплекси, які базувалися на постійній щотижневій панщині залежних селян і були зорієнтовані на товарно-грошові відносини, хоча й зберігали чимало рис натурального господарства?

варіанти відповідей

фільварки

маєтки

князівства

ферми

Запитання 11

Система правових норм, які встановлювали залежність селянина від феодала й право останнього володіти селянином-кріпаком як власністю?

варіанти відповідей

панщина

кріпацтво

рабство

ярмо

Запитання 12

яке місто у 1499 році отримало магдебурзьке право?

варіанти відповідей

Кам'янець-Подільський

Володимир-Волинський

Київ

Житомир

Запитання 13

Вчений-астроном (астролог), перший із відомих докторів медицини й філософії, ректор Болонського університету?

варіанти відповідей

Юрій Дрогобич

Йоган Гутенберг

Швайпольт Фіоль

Франциск Скорина

Запитання 14

В якому році був створений Київський Псалтир?

варіанти відповідей

1410 році

1385 році

1397 році

1401 році

Запитання 15

Початок книгодрукування церковнослов'янською мовою богослужебних книг («Октоїх», «Часослов») Швайпольтом Фіолем?

варіанти відповідей

1385 році

1413 році

1375 році

1491 році

Запитання 16

Хто вважається засновником Кримського ханства?

варіанти відповідей

Хаджі-Гірей

Іслам-Гірей

Менглі-Гірей

Давлет-Гірей

Запитання 17

Об'єднання, союз, об'єднання на певних умовах двох держав під зверхністю одного монарха?

варіанти відповідей

договір

унія

союз

універсал

Запитання 18

Під проводом кого відбулося повстання у 1508 році?

варіанти відповідей

повстання М. Глинського.

повстання в Прикарпатті під проводом Мухи й Андрія Борулі.

селянські повстання

кріпацькі повстання

Запитання 19

на якій території знаходилося князівство Феодоро?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське

Крим

Московське царство

Польське королівство

Запитання 20

Столицею Кримського Ханства було місто?..

варіанти відповідей

Херсонес

Бахчисарай

Солхан

Кирк-Ор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест