5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Додано: 7 травня
Предмет: Всесвітня історія, 6 клас
Тест виконано: 77 разів
12 запитань
Запитання 1

З яким іменем пов’язане виникнення Кримського ханства?

варіанти відповідей

Іван |||

Костянтин Острозький

Хаджі-Гірей

Менглі-Гірей

Запитання 2

Що зображено на фото?

варіанти відповідей

Хотинська фортеця

Тракайський замок

Руїни княжого замку 1374 р. в Сучаві .

Кам'янець-Подільська фортеця

Запитання 3

Що зображено на фото?

варіанти відповідей

Хотинська фортеця

Тракайський замок

Руїни княжого замку 1374 р. в Сучаві

Кам'янець-Подільська фортеця

Запитання 4

У склад яких земель входило Закарпаття у XIV перша половина XVI ст.?

варіанти відповідей

Велике Князівство Литовське

Польщі

Угорщини

Молдавії

Запитання 5

Хану Хаджі-Гірею вдалося проголосити незалежне Кримське ханство у результаті розпаду?

варіанти відповідей

Київської Русі

Великого князівства Литовського

Османської імперії

Золотої Орди

Запитання 6

Яка держава остаточно захопила Буковину у 14 ст.?

варіанти відповідей

Молдавське князівство

Польське королівство

Московське князівство

Велике князівство Литовське

Угорське королівство

Запитання 7

Яке князівство було остаточно ліквідоване у 1470 р.?

варіанти відповідей

Волинське

Подільське

Чернігівське

Київське

Запитання 8

Назвіть причини успіхів Великого князівства Литовського в швидкому підкоренні Руських земель (три правильні відповіді)? 

варіанти відповідей

Литовці переймали руські звичаї, закони та релігію

ВКЛ отримувало значну підтримку у своїй політиці від Польщі

Литовці отримували підтримку від ханів Золотої Орди

Литовці сприяли звільненню цих земель від монгольського ярма

Литовські правителі дотримувалися принципу: «Старовини не порушувати, а новини не вводити»

Запитання 9

Як називалось християнське князівство, що почало розвиватися з кінця XII ст. в Криму?

варіанти відповідей

Солхат

 Феодоро 

Херсонес

Таврія

Запитання 10

До складу якої держави на початку XVI ст. увійшли Чернігово-Сіверські землі?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське

Королівство Польське

Московська держава

Молдавське князівство

Запитання 11

Які українські землі перебували наприкінці 14 ст. у складі Польщі? (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Західна Волинь

Галичина

Західне Поділля

Закарпаття

Чернігово-Сіверщина

Східна Волинь

Запитання 12

Що таке «унія»?

варіанти відповідей

податок грошима або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян

обов’язкова праця селянина в господарстві землевласника

об’єднання двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії

об’єднання міських ремісників однієї спеціальності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест