8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство.

Додано: 10 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 170 разів
22 запитання
Запитання 1

Створення Великого князівства Литовського пов′язують з ім′ям...

варіанти відповідей

Шварно

Міндовга

Гедиміна

Любарта

Запитання 2

Битва між ординцями та литовцями на р. Сині Води відбулася у...

варіанти відповідей

1316 р.

1223 р.

1362 р.

1368 р.

Запитання 3

Вкажіть ім′я литовського князя, який здобув перемогу над ординцями поблизу річки Сині Води.

варіанти відповідей

Міндовг

Гедимін

Любарт

Ольгерд

Запитання 4

Між якими державами у 1385 році укладено Кревську унію?

варіанти відповідей

Литва та Золота Орда

Литва та Угорщина

Польща та Угорщина

Литва та Польща

Запитання 5

У якому році відбулася битва на річці Ворскла?

варіанти відповідей

1385 р.

1399 р.

1401 р.

1410 р.

Запитання 6

У якому році було ліквідоване Волинське князівство?

варіанти відповідей

1441 р.

1452 р.

1454 р.

1471 р.

Запитання 7

У 1471 році ліквідували...

варіанти відповідей

Київське удільне князівство

Галицько-Волинське князівство

Володимиро-Суздальське князівство

Волинське удільне князівство

Запитання 8

Повстання під проводом Михайла Глинського відбулося у ...

варіанти відповідей

1492 р.

1471 р.

1508 р.

1518 р.

Запитання 9

З ослаблення Галицько-Волинського князівства Закарпаття приєдналося до...

варіанти відповідей

Литви

Польщі

Угорщини

Молдавського князівства

Запитання 10

Шипинська земля - це...

варіанти відповідей

Закарпаття

Буковина

Поділля

Полісся

Запитання 11

У якому році Буковина увійшла до складу Османської імперії?

варіанти відповідей

1359 р.

1392 р.

1514 р.

1453 р.

Запитання 12

Яке князівство було ліквідоване у 1523 році?

варіанти відповідей

Київське

Новгород-Сіверське

Волинське

Чернігівське

Запитання 13

Виникнення Кримського ханства пов′язане з ім′ям хана...

варіанти відповідей

Менглі-Гірея

Хаджі-Гірея

Мехмеда ІІ

Мурада

Запитання 14

Державна рада, до якої входили найвищі посадові особи ханства

варіанти відповідей

ор-бек

диван

дюрбе

мембер

Запитання 15

Столиця князівства Феодоро

варіанти відповідей

Бахчисарай

Кафа

Мангуп

Феодосія

Запитання 16

Хто входив до найвищих станів українського суспільства у

ХІV-XV ст.?(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

князі

слуги

пани

данники

бояри

Запитання 17

Великий гетьман литовський, який у битві під Оршею розгромив московське військо.

варіанти відповідей

Михайло Глинський

Федір Коріятович

Костянтин Острозький

Семен Олелькович

Запитання 18

У якому році було відновлено Київську православну митрополію?

варіанти відповідей

1439 р.

1458 р.

1410 р.

1415 р.

Запитання 19

Багатогалузеві господарчі комплекси, які базувались на постійній щотижневій панщині і орієнтувалися на товарно-грошові відносини - це,...

варіанти відповідей

латифундії

фільварки

лани

погости

Запитання 20

Орган міського самоуправління, що здійснював адміністративно-судові функції

- це...

варіанти відповідей

лава

рада

магістрат

бурмістр

Запитання 21

Автор першої друкованої книги "Прогностична оцінка поточного 1483 року", ректор Болонського університету.

варіанти відповідей

Юрій Дрогобич

Костянтин Острозький

Федір Коріятович

Андрій Боруля

Запитання 22

У якому році першодрукар Швайпольт Фіоль надрукував церковнослов′янською мовою "Октоїх", "Часослов" "Тріодь Пісна"?

варіанти відповідей

1495 р.

1501 р.

1491 р.

1481 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест