Тематична контрольна робота з теми "Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство"

Додано: 11 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 962 рази
24 запитання
Запитання 1

Позначте рік підписання Кревської унії:

варіанти відповідей

1385 р.;

1380 р.;

1446 р.;

1569 р.

Запитання 2

Юрій Дрогобич (Котермак) уславився:

варіанти відповідей

організацією звитяжних воєнних походів князів;

започаткуванням жанру полемічної літератури;

ініціюванням укладення Люблінської унії;

науковою діяльністю в європейських університетах.

Запитання 3


Хто зображений на світлині ?

варіанти відповідей

 Костянтин Острозький;

 

Юрій Дрогобич;

Вітовт Кейстутович;

Ольгерд Гедимінович.

Запитання 4

Принципу "Старого не руйнуємо а нового не впроваджуємо" щодо українських земель дотримувались

варіанти відповідей

угорські королі

польські королі

литовські князі

московські царі

Запитання 5

У якій битві литовсько-руське військо отримало перемогу, що поклала початок   звільненню українських територій від татаро-монгольських завойовників:

варіанти відповідей

під Синіми Водами;

під Вилькомиром;

на р. Калка;

на р. Ворскла.

Запитання 6

До складу якої держави у др. пол. ХІV ст.. потрапила Чернігово-Сіверщина:

варіанти відповідей

Королівське Польське;

Московське царство;  

Князівство Литовське;

Кримське ханство.

Запитання 7

В якому році було створене Кримське ханство?

варіанти відповідей

 1442 р.;

1441 р.;

1475 р.;

1482 р.

Запитання 8

4. Поява та використання на українських землях у повсякденному житті слів «магістрат», «дума», «лава» пов’язано зваріанти відповідей

А виникненням козацтва.

Б запровадженням кріпосного права.

В утвердженням магдебурзького права.

Г розповсюдженням реформаційних рухів.


Запитання 9

7. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела: «Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?

варіанти відповідей

А) Галичину

Б) Волинь

В) Поділля

Г) Закарпаття

Запитання 10

10.Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини ХІV - другої половини ХVІ ст.

А)ліквідація Київського удільного князівства

Б)битва на річці Сині Води

В)перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Г)укладення Кревської унії

варіанти відповідей

А)ГБВА

Б) ВАБГ

В) БГАВ

Г) АВБГ

Запитання 11

11. Які факти біографії належать Юрію Дрогобичу?


варіанти відповідей

А) Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою

Б)  Волинський князь, «некоронований король Русі». У 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського

В) Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481—1482 рр. — ректор цього навчального закладу

Г)  Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею в місті Володимирі. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії»

Запитання 12

12. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався


варіанти відповідей

А)віче.

Б)лава.

В)рада.

Г)сейм.

Запитання 13

13. Бранців, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі від XV до середини XVIII ст., називали:

варіанти відповідей

 А) яничари

 Б)  ярлик

 В) ясир


Г) здобич

Запитання 14

15. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено:

варіанти відповідей

конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи

неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян

 зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі

  зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішньому ринках

Запитання 15

16. Яка із характеристик належить Костянтину Острозькому?


варіанти відповідей

 А) литовський князь, який із метою посилення своєї влади ліквідував найбільші удільні князівства на території України

 Б) першодрукар, із яким пов’язано видання перших книг церковнослов’янською мовою

В) український магнат, захисник православ’я, уславився перемогами над татарами та московськими військами під Оршею

 Г) литовський князь, який завдяки укладенню династичного шлюбу став і королем Польщі

Запитання 16

Хто був засновником Кримського ханства в XV ст.

варіанти відповідей

А) Менглі-Герей

Б) Хаджі-Герей

В) Мустафа Кемаль

Г) Баязид

Запитання 17

2. Яка подія відбулася в 1478 р.?


варіанти відповідей

А укладення Кревської унії між Литвою та Польщею


Б перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

В битва на річці Сині Води між литовсько-руським військом і монголами

Г визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

Запитання 18

Яке поняття відповідає визначенню:багатогалузеве сільське господарство ,яке базувалося на щотижневій панщині залежних селян і було зорієнтовано на товарно-грошові відносини:

варіанти відповідей

рада;

магістрат;

фільварок;

лава.

Запитання 19

Про які події йдеться в грамоті великого князя Олександра 1497 р.:

“Бажаючи покращити стан нашого міста Луцька, щоб його мешканці, відповідно до свого становища, могли робити більше для його устрою, замість руського або волинського, або якогось іншого права, яке вони мали раніше, надаємо їм на вічні часи право тевтонське... , у місті відновлюємо посаду війта ... . Йому (війту) у кримінальних справах та справах, які стосуються небезпеки для життя, даємо і дозволяємо повну свободу дій ... . Хочемо, отже, щоб усі мешканці міста разом і кожен окремо, а також ті, які живуть навколо нього, за посередництвом цього права, без жодного винятку, в усьому, що постановляє право, підкорялися війту і райцям, які будуть у свій час.”


варіанти відповідей

надання права на безмитну торгівлю;  

 надання права на міське самоврядування;

запровадження посади війта;      

 зміни до кримінального кодексу.

Запитання 20

Фільварок - форма господарювання

варіанти відповідей

шляхти

селян

міщан

козаків

Запитання 21

Юрій Дрогобич (Котермак) уславився...

варіанти відповідей

організацією звитяжних воєнних походів князів

започаткуванням жанру полемічної літератури

ініціюванням укладення Люблінської унії

науковою діяльністю в європейських університетах

Запитання 22

Наприкінці 15 ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від

варіанти відповідей

Османської імперії

Великого князівства Литовського

австрійських Габсбургів

Запитання 23

Державу Феодоро існувала на території...

варіанти відповідей

Буковини

Волині

півострова Крим

Поділля

Запитання 24

Кого наприкінці 15 - на початку 16 ст. називали "некоронованим королем Русі"?

варіанти відповідей

Костянтина Острозького


Юрія Дрогобича

Федора Коріатовича

Яна Длугоша

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест