23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

"Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство"

Додано: 16 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 1363 рази
20 запитань
Запитання 1

Позначте рік підписання Кревської унії:

варіанти відповідей

1385 р.;

1380 р.;

1446 р.;

1569 р.

Запитання 2

Принципу "Старого не руйнуємо а нового не впроваджуємо" щодо українських земель дотримувались

варіанти відповідей

угорські королі

польські королі

литовські князі

московські царі

Запитання 3

У якій битві литовсько-руське військо отримало перемогу, що поклала початок   звільненню українських територій від татаро-монгольських завойовників:

варіанти відповідей

на Синіх Водах;

під Вилькомиром;

на р. Калка;

на р. Ворскла.

Запитання 4

Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини ХІV - другої половини ХVІ ст.:

А)битва під Оршею

Б)битва на річці Сині Води

В)зруйнування Києва монголами

Г)укладення Кревської унії

варіанти відповідей

А)ГБВА

Б) ВАБГ

В) ВБГА

Г) АВБГ

Запитання 5

До складу яких держав увійшли русько-укр.землі із середини XIV ст. до сер.XVIст.

варіанти відповідей

Османської імперії

Великого князівства Литовського

Польського королівства

Новгородської республіки

Угорського королівства

Московського князівства

Молдовського князівства

Священної Римської імперії

Запитання 6

У 1471р. було ліквідоване удільне ... князівство:

варіанти відповідей

Київське

Волинське

Галицьке

Переяславське

Запитання 7

До складу Польського королівства відійшли:

варіанти відповідей

Буковина

Галичина

Західна Волинь

Західне Поділля

Переяславщина

Запитання 8

Виберіть характеристики політики Польського королівства щодо русько-укр. земель ( три відповіді)

варіанти відповідей

руська мова документів

територію поділено на воєводства

запроваджено польську систему управління

до влади допускали руських

в міста запрошували іноземців-переселенців

існувало правило "старого не нищимо, нового не вводимо"

Запитання 9

До Московського князівства було приєднано ( дві відповіді)

варіанти відповідей

Галичину

Буковину

Київщину

Чернігівщину

Новгород-Сіверщину

Закарпаття

Запитання 10

В якому році відбулась Грюнвальдська битва?

варіанти відповідей

1362 р.

1399 р.

1410 р.

1447 р.

Запитання 11

Установлення польського панування супроводжувалося:

варіанти відповідей

полонізацією й покатоличенням українського населення

розвитком української мови та судочинства

відновленням удільних князівств 

насадженням литовської мови, культури

Запитання 12

Буковина до ХV ст. була відома під назвою:

варіанти відповідей

Руська земля

Галицька земля

Шипинська земля 

Сіверська земля

Запитання 13

За Чернігово-Сіверщину вели боротьбу:


варіанти відповідей

Польща і Литва

Москва і Литва

Польща і Угорщина

Москва і Кримське ханство 

Запитання 14

Столиця Кримського ханства з 1532р

варіанти відповідей

 Кафа 

Ялта

  Бахчисарай

Кирк-Ор

Запитання 15

Найбільшою пам’яткою кримськотатарського народу, що збереглася, є

варіанти відповідей

Лівадійський палац

Печерне місто Чуфут-Кале

Генуезька фортеця

Ханський палац у Бахчисараї

Запитання 16

На чолі Кримського ханства стояв

варіанти відповідей

султан

хан

візир

паша

Запитання 17

В якому році утворилось Кримське ханство

варіанти відповідей

1362

1410

1449

1387

Запитання 18

До складу якої держави входили Буковина і Бессарабія

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Молдавія

Литва

Запитання 19

Хто командував військами під Оршею

варіанти відповідей

Ольгерд

К. Острозький

Менглі Гірей

Свидригайло

Запитання 20

Держава Феодоро існувала на території

варіанти відповідей

Поділля

Буковини

Галичини

Криму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест