Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Електрорушійу силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного мангнітного поля, називають

а)

електрорушійною силою самоіндукції

б)

законом самоіндукції

в)

силою струму

г)

індуктивністю

2.

фізична величина, яка характеризує провідник і чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції, що виникає в провіднику в разі зніни сили струму на 1 ампер за 1 секунду

а)

закон мамоіндукції

б)

індуктивність

в)

електрорушійна сила самоіндукції

г)

енергія магнітного поля

3.

Одиниця індуктивності в СІ

а)

ампер

б)

генрі

в)

вебер

г)

вольт

4.

Визначте магнітний потік, що пронизує котушку індуктивністю 0,6 Гн, якщо сила струму в ній дорівнює 5 А.

а)

3 Вб

б)

5 Вб

в)

3 В

г)

30 Вб

5.

Яка ЕРС самоіндукції виникає в провіднику з індуктивністю 2,5 мГн під час рівномірної зміни сили струму від 3 А до 5 А за 0,25с?

а)

0,02В

б)

2 Гн

в)

2 В

г)

0,04В

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. б (2 балів)
4. а (3 балів)
5. а (3 балів)