Самостійна робота

Додано: 28 квітня
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 23 рази
11 запитань
Запитання 1

Вибери рядок, у якому допущено помилку у написанні префіксів роз-, без-,с-,з-

варіанти відповідей

Розсипати, сцілення, схибити

Зібрати, розпалити, беззубий

Беззмінно, розсипати, стерти

Запитання 2

Вибери рядок, у якому допущено помилку у написанні префіксів пре-, при-, прі-

варіанти відповідей

Премудрий, приїхав, прізвище

Прірва, прибіг, причудовий

Прізвисько, приєднався, прекрасно

Запитання 3

Вибери рядок, у якому одне слово зайве (пригадай, що таке спільнокореневі слова)

варіанти відповідей

Родичі, рідня, родинний, споріднені

Приказка, казати, сказане, казан

Поговір, говорити, говоріння, говіркий

Запитання 4

Укажи слово з помилкою:

варіанти відповідей

кошик

заступнек

рахівник

Запитання 5

Познач варіант, у якому допущено помилку (пригадай правило на написання частки НЕ з дієсловами):


варіанти відповідей

не починаю

не зчувся

не запам"ятали

Запитання 6

Вибери рядок, у якому записано розповідне речення (розділові знаки пропущено).

варіанти відповідей

Лети, моя мово, над світом крилато

Земля нам усміхається квітками

Що у створенні світу було першим

Запитання 7

Продовж речення.

За метою висловлювання речення бувають...

варіанти відповідей

розповідні, питальні, спонукальні

окличні, неокличні

прості, складні

Запитання 8

Вибери речення, яке написане без помилок.

варіанти відповідей

Улітку клен дарує густу тінь, а восени його листя забарвлюється у жовтий та багряний кольори.

Улітку клен дарує густу тінь а восени його листя забарвлюєця у жовтий та багряний кольори.

У літку клен дарує густу тінь, а восени його листя забарвлюєтся у жовтий та багряний кольори.

Запитання 9

Вибери рядок, у якому записано речення з ДВОМА граматичними основами (пригадай: граматична основа - це головні члени речення).

варіанти відповідей

Тече вода в синє море, та не витікає.

Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива.

По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.

Запитання 10

Вибери рядок, у якому всі слова написані ПРАВИЛЬНО (пригадай правопис прислівників)

варіанти відповідей

Що тижня, улітку, знизу

Щоранку, збоку, восени

В зимку, по середині, щодня

Запитання 11

Познач варіант, у якому підмет підкреслено НЕПРАВИЛЬНО.


варіанти відповідей

Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою.

Аж до моря запорожці степ широкий вкрили.

Шторм переходив в ураган.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест