Геометричні фігури та величини

Додано: 17 грудня 2022
Предмет: Математика, 5 клас
Тест виконано: 295 разів
23 запитання
Запитання 1

Кутом називають ...

варіанти відповідей

 фігуру, утворену двома променями

 фігуру, утворену двома променями, які мають спільний початок

 фігуру, утворену двома точками, які мають спільний початок

 фігуру, утворену двома відрізками

Запитання 2

Якщо градусна міра кута більша 90 градусів, але менша 180 градусів, то цей кут...

варіанти відповідей

розгорнутий

 тупий

 прямий

 гострий

неможливо назвати

Запитання 3

Якщо градусна міра кута менша 90 градусів, то цей кут...

варіанти відповідей

тупий

гострий

прямий

розгорнутий

неможливо назвати

Запитання 4

Скільки градусів має кут, якщо він учетверо менший від розгорнутого кута?

варіанти відповідей

90

45

54

60

30

18

Запитання 5

У скільки разів кут 30° менший від прямого кута?

варіанти відповідей

у 2 рази

у 3 рази

у 6 рази

у 4 рази

Запитання 6

Уявіть кут АВС, який дорівнює 148°. Променем ВD розділіть його на два кути так, щоб ∠DВС = 45°. Обчисліть величину кута AВD.

варіанти відповідей

103°

193°

48°

97°

Запитання 7

Одна сторона трикутника дорівнює 26 см, друга сторона на 18 см більша за першу, а третя у 2 рази менша від другої. Знайдіть периметр трикутника.

варіанти відповідей

38 см

66 см

46 см

92 см

Запитання 8

Квадрат зі стороною 14 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 6 см, мають рівні периметри. Знайдіть невідому сторону прямокутника.

варіанти відповідей

50

25

14

22

Запитання 9

Скільки кутів має трикутник?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 10

Як називається трикутник, що має дві рівні сторони?

варіанти відповідей

Рівностороннім

Прямокутним

Рівнобедреним

Правильним

Запитання 11

Як називається трикутник, що має всі сторони рівні?

(знайди декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Рівностороннім

Прямокутним

Рівнобедреним

Правильним

Гострокутним

Тупокутним

Запитання 12

Периметр трикутника знаходиться за формулою

варіанти відповідей

Р = 2 (а+b)

Р = а+b+с

Р = 4а

Р = аbс

Запитання 13

Який периметр трикутника зі сторонами: 2 см, 3 см і 4 см ?

варіанти відповідей

9 см

24 см

14 см

10 см

Запитання 14

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 4 см. Знайдіть його периметр.

варіанти відповідей

12 см

4 см

8 см

16 см

Запитання 15

Одна сторона трикутника на 15 см більша за другу сторону, яка у 3 рази менша за третю сторону. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо його периметр 95 см.

варіанти відповідей

45 см, 15 см, 30 см

31 см, 16 см, 48 см

41 см, 18 см, 36 см

неможливо розв'язати

Запитання 16

Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 4 см і 13 см.

варіанти відповідей

34 см

17 см

52 см

20 см

Запитання 17

Периметри квадрата і прямокутника рівні. Знайдіть сторону квадрата, якщо сторони прямокутника дорівнюють 5 см і 7 см.

варіанти відповідей

6 см

4 см

24 см

12 см

Запитання 18

Будинок, двір та город разом утворюють прямокутну ділянку зі сторонами 10 і 30 метрів. Відшукайте її периметр та розрахуйте, скільки потрібно дощок для паркану, якщо відомо, що на 1 метр паркану потрібно 4 дошки.

варіанти відповідей

320 дощок

80 дощок

160 дощок

460 дощок

Запитання 19

Як називаються фігури, які суміщаються при накладанні?

варіанти відповідей

рівні

сумісні

правильні

однакові

Запитання 20

Одна із сторін чотирикутника дорівнює 8 см, друга - 5 см, третя - в 2 рази більша за другу, а четверта на 3 більша за першу. Знайдіть периметр чотирикутника.

варіанти відповідей

інше число

18 см

29 см

34 см

Запитання 21

Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

S = 64 см2

S = 32 см2

S = 16 см2

S = 320 см2

Запитання 22

Сума кутів трикутника дорівнює

варіанти відповідей

90°

360°

180°

270°

Запитання 23

Два кути трикутника дорівнюють 54⁰ і 67⁰. Знайти третій кут.

варіанти відповідей

59°

97°

121°

239°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест