Самостійна робота "Прямокутний паралелепіпед. Куб. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Піраміда""

Тест виконано: 20 разів
11 запитань
Запитання 1

Скільки вершин у прямокутного паралелепіпеда?

варіанти відповідей

4

6

8

12

Запитання 2

Скільки ребер у прямокутного паралелепіпеда?

варіанти відповідей

4

6

8

12

Запитання 3

Скільки граней у прямокутного паралелепіпеда?

варіанти відповідей

4

6

8

12

Запитання 4

Яка фігура зображена на малюнку

варіанти відповідей

Куб

Піраміда

Прямокутний паралелепіпед

Трикутник

Запитання 5

Якою геометричною фігурою є грань прямокутного паралелепіпеда?

варіанти відповідей

точка

відрізок

прямокутник

трикутник

Запитання 6

Всі грані куба є

варіанти відповідей

квадратами

трикутниками

прямокутниками

довільної форми

Запитання 7

Обери формулу для обчислення суми довжин ребер прямокутного паралелепіпеда

варіанти відповідей

L=12a

L=abc

L=4(a+b+c)

L=2(ab+bc+ac)

Запитання 8

Сума всіх ребер куба дорівнює 72 см. Яка довжина ребра куба?

варіанти відповідей

6 см

8 см

12 см

24 см

Запитання 9

Знайти об'єм куба, якщо його ребро дорівнює 4 см

варіанти відповідей

8 см3

12 см3

36 см3

64 см3

Запитання 10

Довжина прямокутного паралелепіпеда 12 см, ширина в 3 рази коротша від довжини, а висота на 5 см більша за ширину. Обчислити суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда.

варіанти відповідей

48 см

58 см

100 см

144 см

Запитання 11

Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 16 см, довжина на 4 см більша за висоту, а ширина--у 4 рази менша від довжини

варіанти відповідей

150 см3

180 см3

320 см3

1600 см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест