Самостійна робота з психології
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Види конфліктів за тривалістю протікання

а)

короткочасний, тривалий

б)

випадковий (ситуативний), намірений (спровокований)

в)

видимий, прихований

2.

За змістом вищі почуття поділяють на:

а)

позитивні, негативні

б)

моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні

в)

сигнальні, комунікативні, регулятивні

3.

Назвіть фази стресу

а)

страх, здивування, тривога

б)

тривога, опір, виснаження

в)

тривога, гнів, переляк

4.

Назвіть емоцію зображену на картинці

а)

сум

б)

сором

в)

провина

5.

Вкажіть 6 стадій конфлікту

а)

Кульмінація

б)

Інцидент

в)

Передконфліктна ситуація

г)

Завершення конфлікту

д)

Результат

е)

Постконфліктна ситуація

є)

Ескалація

ж)

Виникнення конфлікту

6.

Емоція – це

а)

процес узагальненого та опосередкованого віддзеркалення предметів і явищ в їх зв'язках та відносинах; пізнання нового, невідомого 

б)

емоційний процес середньої тривалості, який відображає суб’єктивне оцінне ставлення до існуючих або можливих ситуацій. 

в)

здатність представляти відсутній або реально не існуючий об'єкт, утримуючи його у свідомості, та маніпулювати ним у думках

г)

здатність зберігати та відтворювати у свідомості колишні враження, досвід 

7.

Термін „конфлікт” в перекладі з латинської означає:

а)

Негаразди

б)

Зіткнення

в)

Труднощі

г)

Розлад

д)

Проблеми

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а б в г е є (6 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)