9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Серце. Кровообіг

Додано: 31 січня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 14 разів
18 запитань
Запитання 1

Яку функцію виконує серце?

варіанти відповідей

насичує кров киснем

перекачує кров по судинах

забезпечує надходження в кров поживних речовин

виводить з організму продукти обміну речовин

Запитання 2

Двостулковий клапан серця міститься ...

варіанти відповідей

між лівим передсердям та лівим шлуночком

на виході із правого шлуночка

між правим передсердям та правим шлуночком

на виході із лівого шлуночка

Запитання 3

Судини, по яких кров рухається до серця називають ...

варіанти відповідей

артеріями

капілярами

аортою

венами

Запитання 4

Оберіть правильну послідовність руху крові по судинах у великому колі кровообігу

варіанти відповідей

артерії - капіляри - артеріоли - венули - вени - аорта

аорта - артерії - капіляри - артеріоли - венули - вени

артерії - аорта- капіляри - артеріоли - венули - вени

аорта - артерії - артеріоли - капіляри - венули - вени

Запитання 5

У якому з варіантів описане велике коло кровообігу?

варіанти відповідей

правий шлуночок → системи органів → ліве передсердя

лівий шлуночок → системи органів → ліве передсердя

правий шлуночок → системи органів → праве передсердя

лівий шлуночок → системи органів → праве передсердя

Запитання 6

Мале коло кровообігу має таку послідовність:

варіанти відповідей

ліве передсердя → легені → правий шлуночок

праве передсердя → легені → правий шлуночок

правий шлуночок → легені → ліве передсердя

лівий шлуночок → легені → праве передсердя

Запитання 7

Найбільшою артерією в організмі людини є ...

варіанти відповідей

легенева артерія

артеріола

сонна артерія

аорта

Запитання 8

По яких судинах тече артеріальна кров?

варіанти відповідей

аорта

верхня порожниста вена

легенева артерія

легенева вена

печінкова артерія

сонна артерія

Запитання 9

Що таке перикард?

варіанти відповідей

серцевий м'яз

внутрішній шар серця, що вистилає його порожнини і утворює клапани

серцева сумка, утворена сполучною тканиною

все серце

Запитання 10

Частота серцевих скорочень здорової людини у стані спокою в нормі становить:

варіанти відповідей

16 - 20 ударів за хвилину

близько 72 ударів за хвилину

120 ударів за хвилину

50 - 60 ударів за хвилину

Запитання 11

На малюнку цифрою 8 позначено

варіанти відповідей

лівий шлуночок

двостулковий клапан

тристулковий клапан

півмісяцевий клапан

Запитання 12

Що називають систолою?

варіанти відповідей

період від початку одного скорочення серця до початку наступного скорочення

період скорочення серця, коли кров викидається в артерії

період розслаблення серця, коли воно заповнюється кров'ю

одночасне скорочення правого шлуночка і передсердя

Запитання 13

Із запропонованих особливостей оберіть ті, що характеризують хвилинний об'єм крові

варіанти відповідей

у стані спокою становить приблизно 5 л

при фізичному навантаженні збільшується

у стані спокою в середньому становить 70 мл

при фізичному навантаженні не змінюється

при фізичному навантаженні зменшується

Запитання 14

Артерії та вени утворені трьома шарами тканин. Яка тканина утворює середній шар судин?

варіанти відповідей

сполучна пухка

м'язова посмугована

м'язова непосмугована (гладенька)

війчастий епітелій

Запитання 15

Які особливості будови характерні для вен?

варіанти відповідей

найкраще розвинений м'язовий шар

їх стінки тонші, порівняно з артеріями

внутрішній шар утворює клапани

їх стінки товщі ніж у артерій

м'язового шару зовсім немає

Запитання 16

Найнижчий тиск крові у кровоносній системі у

варіанти відповідей

венах

артеріях

капілярах

артеріолах

Запитання 17

Нормальний артеріальний тиск людини становить 120/80 мм рт.ст. У цьому виразі значення 80 мм рт.ст. означає:

варіанти відповідей

артеріальний тиск під час фізичного навантаження

артеріальний тиск у спокої

артеріальний тиск під час систоли

артеріальний тиск під час діастоли

Запитання 18

Артерії розподіляють кров в організмі між органами в залежності від потреб. Органи, які активніше працюють в цей час отримують більше крові. Яким чином це регулюється?

варіанти відповідей

змінюється швидкість руху крові по судинах, що постачають органи кров'ю

змінюється артеріальний тиск в різних судинах

змінюється діаметр кровоносних судин, що постачають різні органи

клапани регулюють постачання різних органів кров'ю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест