10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Середньовіччя

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 8 клас
Копія з тесту: Середньовіччя
Тест виконано: 38 разів
35 запитань
Запитання 1

Хронологічні межі Середньовіччя - ...

варіанти відповідей

VIII ст. до н. е - V ст н е

V - X ст

X - XV ст

V - XV ст

Запитання 2

Які світові релігії утверджуються в добу Середньовіччя?

(3 відповіді)

варіанти відповідей

юдаїзм

буддизм

християнство

іслам

зороастризм

індуїзм

синтоїзм

шаманізм

Запитання 3

Мовою міжнародного спілкування в Західній і Центральній Європі стала ...

варіанти відповідей

давньогрецька

арабська

латина

санскрит

Запитання 4

Середньовічна література чітко поділялася на ...

(3 відповіді)

варіанти відповідей

фольклорну

церковно-релігійну

лицарську

дитячу

міську

сільську

селянська

Запитання 5

Якою мовою здебільше писалися середньовічні твори релігійного характеру?

варіанти відповідей

давньогрецькою

латиною

англійською

народною

Запитання 6

Ваганти - це ...

варіанти відповідей

мандрівні співці - виконавці творів героїчного епосу

поети-лицарі

мандрівні студенти, які складали світські пісні

Запитання 7

Куртуазність - це ...

варіанти відповідей

система правил поведінки при дворі короля або феодала

система релігійних поглядів

військовий кодекс лицарів

система середньовічних літературних правил

Запитання 8

Трубадури - це ...

варіанти відповідей

мандрівні співці - виконувачі творів героїчного епосу

поети - лицарі

мандрівні студенти, які складали світські пісні "на випадок"

Запитання 9

Лицарській літературі активно протистояла література ...

варіанти відповідей

релігійна

міська

східна

фольклорна

Запитання 10

У середні віки художня література розвивалася...

варіанти відповідей

За підтримки правлячої партії

За своїми законами, без будь-якого зовнішнього впливу

В умовах утвердження феодальних відносин

Запитання 11

Чию панівну владу відчувало культурне життя Західної Європи?

варіанти відповідей

Опозиційної владі партії

Вільних митців

Християнської католицької церкви 

Запитання 12

Що стало наслідком формування нового світобачення, нової концепції особистості, моральних та суспільних обов’язків?

варіанти відповідей

Ідея вірності християнським канонам, служіння Богу, а феодальні відносини узаконюють служіння васала сеньйору та сюзерену. 

Розвиток драматургії

Формується александрійська школа поезії

Запитання 13

Важливим надбанням епохи Середньовіччя було

варіанти відповідей

Зображення морально-етичного ставлення у суспільстві

Розвивається наукова проза у творчості Плутарха

Посилення інтересу до внутрішнього світу людини.

Запитання 14

Що було невичерпною скарбницею тем, сюжетів і образів для художніх творів?

варіанти відповідей

Життя простих людей

Природа

Біблія та Коран

Запитання 15

У релігійній літературі розповідалося про..

варіанти відповідей

Боже покарання невірних

Праведне життя й страждання святих мучеників за віру

обґрунтовується ідея про безсмертя душі й неминучість розплати за скоєні гріхи. 

Запитання 16

Назвіть, які види літератур існували у цей період

варіанти відповідей

Церковна

Куртуазна

Світська

Міська

Запитання 17

Продовжте речення: Культура середньовічної Європи, що розвивалася під сильним впливом релігії, засвідчила не тільки релігійну покору, а й високий злет фантазії та думки у сфері духовного; вона 

варіанти відповідей

стала вираженням прагнення людства осмислити своє існування у межах двох іпостасей — Я внутрішнього і Я зовнішнього.

стала вираженням прагнення людства осмислити своє існування у межах двох іпостасей — золота і влади .

стала вираженням прагнення людства осмислити своє існування у межах двох іпостасей — Бога та Світу.

Запитання 18

Укажи, яке релігійно-філософське вчення вплинуло на світогляд і творчість Ду Фу.

варіанти відповідей

Буддизм

Конфуціанство

Даосиз

Пантеїзм

Запитання 19

Найвизначнішим досягненням літератури середньовічного Сходу визнано...

варіанти відповідей

поезію

драму

епос

релігію

Запитання 20

Витоки далекосхідної цивілізації безперечно сягають...

варіанти відповідей

Японії

Кореї

В'єтнаму

Китаю

Запитання 21

Хто із митців мав звання академіка та найвищі придворні відзнаки: синій атласний халат, пояс із коштовними підвісками та мішечок для пензлика.

варіанти відповідей

Ду Фу

Фірдоусі

Лі Бо

Омар Хаям

Запитання 22

Ду Шаолін - це справжнє ім'я

варіанти відповідей

Лі Бо

Фірдоусі

Омара Хаяма

Ду Фу

Запитання 23

Хто із митців в традиційному китайському літературознавстві має титул "шишен" ("священномудрий поет")?

варіанти відповідей

Лі Бо

Ду Фу

Омар Хаям

Мацуо Басьо

Запитання 24

Укажи, яке релігійно-філософське вчення вплинуло на світогляд і творчість Лі Бо.

варіанти відповідей

Буддизм

Конфуціанство

Даосизм

Пантеїзм

Запитання 25

Що відкривало шлях до державної служби в Китаї в епоху Тан:

варіанти відповідей

уміння їздити верхи

уміння віршувати

уміння фехтувати

Запитання 26

Головною філософською проблемою доби європейського Середньовіччя є

варіанти відповідей

Бог — людина — світ

людина і природа

людина і освіта

людина і суспільство

Запитання 27

Хто такі трубадури?

варіанти відповідей

так називали поетів в Провансі

 так називали поетів-лицарів у Франції

так називали людей, які чистили труби

так називали музикантів, що грали на трубі

Запитання 28

Як називали землевласників у середньовічному суспільстві?

варіанти відповідей

Пан

Феодал

Васал

Запитання 29

Найбільшими лихами Середніх віків були

варіанти відповідей

голод

холод

війни

хвороби (епідемії)

комахи та щури

Запитання 30

Назва якої хвороби пропущена у тексті:


"Наймасштабніші спалахи __________ ,  яку називали «чорною смертю» та «чорною мітлою людства», сталися в VI та XIV ст. У 1346—1353 рр. від неї померло до 25 млн осіб."

варіанти відповідей

чума

малярія

тиф

туберкульоз

Запитання 31

Людей, які за надання захисту та землі мали служити своєму покровителю, прибуваючи озброєними на його вимогу в будь-який час, називали

варіанти відповідей

сеньйорами

васалами

дружинниками

рабами

Запитання 32

Укріплене житло феодала в середньовічній Європі - це

варіанти відповідей

замок

фортеця

дитинець

собор

Запитання 33

Перше найпочесніше місце в середньовічному суспільстві Європи посідало

варіанти відповідей

дворянство

духовенство

рицарі

купці

Запитання 34

Найпоширенішим жанром китайської середньовічної поезії була

варіанти відповідей

філософська лірика

пейзажна лірика

громадянська лірика

інтимна лірика

Запитання 35

Ду Фу був прихильником філософії

варіанти відповідей

конфуціанства

даосизму

раціоналізму

синтоїзму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест