Середовища існування тварин
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Популяція-це

а)

сукупність особин кількох видів

б)

сукупність особин одного виду

в)

сукупність живих організмів та неживої природи

2.

Компоненти середовищя, які впливають на живі організми назівають:

а)

популяціями

б)

екосистемами

в)

чинниками середовища

г)

середовищами існування

3.

Чинники, які є проявом неживої природи називають:

а)

Біогенними

б)

Біотичними

в)

Антропогенними

г)

Абіотичними

4.

Чинники, які є проявом живої природи називають:

а)

Абіотичними

б)

Біотичними

в)

Антропогенними

г)

Абіогенними

5.

Чинники, що виникають унаслідок діяльнсті людини:

а)

Абіотичними

б)

Біотичними

в)

Антропогенними

г)

Абіогенними

6.

Які типи звязків утворюються між живими організмами?

2 правильні віповіді.

а)

хімічні

б)

фізичні

в)

харчові

г)

енергетичні

7.

Екологія - це наука, що вивчає :

а)

неживу природу

б)

живу природу

в)

навколишнє середовище

г)

взаємозвязки організмів між собою та неживою природою

8.

Виберіть абіотичний чинник ( 2 правильні відповіді )

а)
б)
в)
г)
9.

Виберіть біотичний чинник ( 2 правильні відповіді )

а)
б)
в)
г)
10.

Виберіть антропогенний чинник

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. в г (1 балів)
7. г (1 балів)
8. а б (1 балів)
9. в г (1 балів)
10. а (1 балів)