Доба Відродження
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хронологічні межі епохи Відродження -

а)

ХV - ХVІІ століття

б)

V - ХV століття

в)

ХV - ХІV століття

г)

Х - ХV століття

2.

Епоха, що стала добою становлення національних культур Європи - це...

а)

Античність

б)

Середньовіччя

в)

Відродження

г)

Романтизм

3.

Відродження як історична доба має й іншу назву...

а)

Створення

б)

Ренесанс

в)

Культурологія

г)

Новизна

4.

Три найважливіші винаходи доби Відродження - це...

а)

книга, географічна карта, портфель

б)

порох, пеніцилін, вата

в)

компас, вітрильник, електрика

г)

компас, порох, друкарський верстат

5.

Найвідоміші астрономи доби Відродження - це...

а)

Дж. Бруно, Г. Галілей

б)

М. Коперник, Дж. Бруно

в)

Г. Галілей, Леонардо да Вінчі

г)

М. Коперник, Ю. Гагарін

6.

Батьківщина доби Відродження

а)

Франція

б)

Америка

в)

Італія

г)

Україна

7.

Ідеал людини доби Відродження

а)

людина земна, гармонійно розвинена, енергійна, діяльна

б)

людина одухотворена, заглиблена у філософію думки, самотня

в)

людина, що любить читати і фантазувати, мріє про кращу долю

г)

людина, що любить подорожувати, вірить у фатум

8.

Духовний рух, що названий "гуманізм", у перекладі з латини означає

а)

земний

б)

небесний

в)

доступний

г)

людський

9.

Взірцем "творіння Всесвіту" у добу Відродження була...

а)

людина праці

б)

фізично сильна людина

в)

закохана у природу людина

г)

гармонійна людина-особистість

10.

Відомі скульптори й живописці доби Відродження - це...

а)

Мікеланжело, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Боттічеллі

б)

Леонардо да Вінчі, Рафаель, Сальвадор Далі, Ілля Репін

в)

Рафаель, Сальвадор Далі, Ілля Репін, Мікеланжело

г)

Леонардо да Вінчі, Рафаель, Малевич, Іван Шишкін

11.

Ренесансні художники намагалися відтворити на полотні...

а)

красу навколишньої природи

б)

повноцінне, природньо гармонійне й прекрасне людське тіло

в)

довершені у своїй красі небо й море

г)

неймовірно різноманітний тваринний світ

12.

Художня література Ренесансу зображувала людину...

а)

закохану у світ природи, самотню

б)

що вірить у краще життя після смерті

в)

що прагне фізичної досконалості

г)

реальну, сповнену людських бажань

13.

Кращі письменники доби Відродження, що подарували світу літературні пам'ятки - це...

а)

Т. Шевченко, М. де Сервантес, Данте Аліг'єрі

б)

О. Пушкін, І. Франко, брати Грімм

в)

Ф. Петрарка, М. де Сервантес, В. Шекспір

г)

В. Шекпір, І. Франко, М. де Сервантес

14.

Герой трагедії В. Шекспіра, охоплений жагою справедливості...

а)

Дон Кіхот

б)

Ромео

в)

Гаргантюа

г)

Гамлет

15.

Персонаж роману М. де Сервантеса "Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі", одержимий ідеєю добра - це...

а)

Санчо Панса

б)

Гамлет

в)

Дон Кіхот

г)

Ромео

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. г (2 балів)
5. б (2 балів)
6. в (1 балів)
7. а (1 балів)
8. г (1 балів)
9. г (1 балів)
10. а (2 балів)
11. б (1 балів)
12. г (1 балів)
13. в (2 балів)
14. г (2 балів)
15. в (2 балів)