Шевченко
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

«Заповіт» Т.Шевченка – зразок лірики

а)

інтимної

б)

громадянської

в)

філософської

г)

пейзажної

2.

Російському поету Василю Жуковському Т.Шевченко присвятив твір

а)

«Холодний яр»

б)

«Катерина»

в)

«Сова»

г)

«Розрита могила»

3.

Твори Тараса Шевченка «До Основ’яненка» та «Причинна» є 

а)

патріотичними

б)

романтичними

в)

інтимними

г)

пейзажними

4.

В основі поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» лежать події

а)

Коліївщини – народного антишляхетського повстання на Правобережній Україні

б)

Ніжинської «чорної» ради

в)

морських козацьких походів

г)

у селі Суботів, пов’язані з археологічними розкопками могил

5.

Тарас Шевченко був учасником організації 

а)

«Руська трійця»

б)

Братство тарасівців

в)

Кирило-Мефодіївське товариство

г)

Південне товариство декабристів

6.

За мотивами одного з розділів Біблії, що являє собою пророче видіння майбутніх перетворень, коли «свята на землю правда прилетить», Тарас Шевченко написав твір

а)

«Кавказ»

б)

«Ісаія. Глава 35»

в)

«Як умру, то поховайте…»

г)

«Сон» («У всякого своя доля…»)

7.

Незламність, титанізм у поемі Тараса Шевченка «Кавказ» символізує образ

а)

орла

б)

Прометея

в)

Бога

г)

скелі

8.

Відгуком на тогочасну загарбницьку імперську політику у творчості Т.Шевченка є 

а)

«Кавказ»

б)

«Сон» («У всякого своя доля…»)

в)

«Катерина»

г)

« І мертвим, і живим, і ненародженим…»

9.

Головним героєм твору «Гайдамаки» є

а)

Гонта

б)

повсталий народ

в)

Залізняк

г)

Ярема

10.

Тема селянського повстання лежить у творі Т.Шевченка

а)

«Сон» ( «У всякого своя доля…)

б)

«Катерина»

в)

«Гайдамаки»

г)

«Кавказ»

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)