14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Сигнальні системи. Мова. Мислення.Свідомість.

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 372 рази
12 запитань
Запитання 1

Перша сигнальна система людини завдяки своїм сенсорним системам:

варіанти відповідей

сприймає подразники довкілля

слугує основою для утворення умовних рефлексів

проявляється у спілкуванні

Запитання 2

Друга сигнальна система людини проявляється завдяки :

варіанти відповідей

усного та писемного мовлення

жестів та артикуляції

Запитання 3

Усна мова формується завдяки роботі :

варіанти відповідей

скроневої і лобової часток лівої півкулі

тім'яних, скроневих і лобових часток

Запитання 4

Писемна мова формується завдяки роботі :

варіанти відповідей

скроневої та лобової часток лівої півкулі

тім'яних, скроневих і лобових часток

Запитання 5

Мислення - це функція кори великих півкуль за допомогою символів - слів і образів виражати думки, відношення до внутрішнього і зовнішнього світу, життєві інтереси :

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Психологи виділяють такі типи мислення :

варіанти відповідей

абстрактне

вербальне

творче

логічне

Запитання 7

Абстрактне мислення виникає як :

варіанти відповідей

узагальнення даних чуттєвого пізнання конкретних предметів і явищ

узагальнення у словах, думках, гіпотезах, теоріях тощо

Запитання 8

Вербальне мислення - це мислення, що оперує :

варіанти відповідей

поняттями, закріпленими у словах, думках, висновках, гіпотезах і теоріях

незвичними оригінальними ідеями, прагненням до новизни

уявленням та образами

Запитання 9

Творче мислення - це :

варіанти відповідей

прагнення до інтелектуальної новизни у вирішенні проблеми і продукування ідеї у невизначеній ситуації

опора на уявлення та образи

Запитання 10

Кожен із нас має індивідуальне мислення, яке реалізується через :

варіанти відповідей

самостійність, тобто власну точку зору

гнучкість, тобто адаптація до ситуації, змін довкола

критичність, тобто вимогливо ставитися до власних рішень та дій і не піддаватись впливу чужих думок

глибину мислення, тобто бачити проблему там, де її не помічають інші

широту мислення, тобто охопити широке коло питань

Запитання 11

Уява - це психічні процеси, які базуються на її досвіді :

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Увага - це процес, у результаті якого отримана інформація стає доступною для аналізу через усвідомлення :

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест