Склад крові.Кровообіг
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть, яким є об'єм крові в тілі людини вагою 70 кг

а)

3 л

б)

4 л

в)

6 л

г)

7 л

2.

З'ясуйте, у чому полягає видільна функція крові

а)

транспортуванні кисню через мембрани клітин

б)

перенесенні продуктів розпаду органічних речовин

в)

транспортуванні гормонів та біологічно активних речовин

г)

перенесені поживних речовин до внутрішніх органів

3.

Вкажіть, яка функція крові забезпечує знешкодження чужорідних організмів та речовин, що потрапили в організм

а)

транспортна

б)

дихальна

в)

захисна

г)

гомеостатична

д)

видільна

4.

Вкажіть, якої з речовин найбільше в плазмі крові

а)

білків

б)

жирів

в)

глюкози

г)

мінеральних солей

д)

води

5.

Вкажіть, який відсоток мінеральних солей міститься у плазмі крові

а)

0,5%

б)

0,7%

в)

0,6%

г)

0,9%

д)

0,8%

6.

Зазначте, якою є тривалість життя еритроцитів

а)

1 доба

б)

30 діб

в)

60 діб

г)

120 діб

д)

90 діб

7.

З'ясуйте, як називається стан, при якому спостерігається киснева недостатність

а)

недокрів'я

б)

лейкопенія

в)

лейкоцитоз

г)

гемофілія

8.

Зазначте, де розміщуються аглютиніни

а)

у плазмі крові

б)

на мембранах еритроцитів

в)

на мембранах тромбоцитів

г)

на мембранах лейкоцитів

9.

Вкажіть, яка група крові характеризується відсутністю аглютиногенів

а)

І

б)

ІІ

в)

ІІІ

г)

ІV

10.

З'ясуйте, які іони беруть участь в реакції зсідання крові

а)

К+

б)

Na+

в)

Mg2+

г)

Ca2+

д)

Cl-

11.

Зазначте, які рідини належать до внутрішнього середовища організму

а)

кров

б)

лімфа

в)

цитоплазма

г)

міжклітинна речовина

12.

З'ясуйте, які речовини утворюють плазму крові

а)

білки

б)

жири

в)

вода

г)

глюкоза

д)

мінеральні солі

13.

З'ясуйте, які органи належать до кровотворних

а)

печінка

б)

селезінка

в)

червоний кістковий мозок

г)

нирки

д)

лімфовузли

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. д (1 балів)
5. г (1 балів)
6. г (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. г (1 балів)
11. а б г (3 балів)
12. а б в г д (5 балів)
13. б в д (3 балів)