Словосполучення.Речення.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

1.Лише іменникові словосполучення наведено в рядку:

а)

рідна земля, зібравши гриби, читання вголос; 

б)

приходити додому, рання весна, вечірня зоря; 

в)

спів пташок, щира усмішка, сонячні промені; 

г)

читати мовчки, побачити друга, цікавий журнал.

2.

Словосполученнями є всі сполуки слів у рядку:

а)

українська мова, прийшла вчасно, прочитати книгу; 

б)

між заняттями, наголошений склад, тихо заспівати

в)

починається урок, довгий хвіст, улітку відпочивати; 

г)

батько і мати, переказувати текст, на поверхні

3.

У якому реченні вжито складений іменний присудок?

а)

Лине пісня в садах солов’їна (І. Нехода). 

б)

Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Ліна Костенко). 

в)

Весна ще так ніколи не співала (Леся Українка). 

г)

Творчість Б. Грінченка увійшла в золотий фонд української класичної літератури (П. Хропко). 

4.

Тире між підметом і присудком слід поставити в реченні:

а)

Кров не вода, а серце не камінь (Народне прислів’я); 

б)

Пісня і праця великі дві сили (І. Франко). 

в)

Кожна людина свято береже у своїй пам’яті все, що супроводить її з дитинства (І. Цюпа); 

г)

І земля, і вода, і повітря все поснуло (М. Коцюбинський).

5.

Визначте форму вираження присудка в реченні: «Я буду вічно жити!» (Леся Українка). 

а)

дієслово умовного способу; 

б)

складена форма майбутнього часу дієслова; 

в)

дієслово наказового способу; 

г)

фразеологічний зворот.

6.

Правильно виділено підмет у реченні:

а)

Ліс зустрів мене, як друга

б)

Я не люблю осінньої ночі

в)

І нехай наше життя буде чудесною піснею! 

г)

Та ціле підземне місто спорудили.

7.

Яким членом речення є виділене слово у реченні:" Ласкаве слово — що весняний день (Українське прислів’я). 

а)

простим підметом; 

б)

складеним іменним присудком; 

в)

неузгодженим означенням; 

г)

узгодженим означенням.

8.

Яким членом виступає дієприслівниковий зворот у реченні:

"Чорне небо висіло над степом, граючи незліченним розсипом зоряних іскор"(З. Тулуб). 

а)

присудком

б)

означенням

в)

додатком

г)

обставиною

9.

Непоширеним є речення:

а)

Хлопці накивали п’ятами. б)

Сьогодні відбудуться збори. 

в)

Незабаром настане весна. 

г)

Левова частка заробітку — господареві.

10.

Обставина причини є уреченні:

а)

У хлопчика від радості дух перехопило.

б)

Надворі повно сонця і голубого неба.

в)

Знов фарби й кольори в душі моїй живуть.

г)

Іноді людям щастить у житті.

11.

Неповним є речення у рядку:

а)

Книжка мовчки все розкаже (Народне прислів’я).

б)

Вечір (В. Винниченко).

в)

У кожній хаті України портрет Шевченка на стіні (М. Козимиренко).

г)

Вище себе не скочиш (Народне прислів’я).

12.

У якому з поданих неповних речень слід поставити тире:

а)

Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють (Народна творчість). 

б)

А я люблю фільми фантастичні (О. Довженко).

в)

За чорним полем ще чорніший ліс (О. Копиленко). 

г)

Хай стереже вітра в полі (О. Довженко). 

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. в (1 балів)
12. а (1 балів)