Словотвір. Орфографія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Утворення різних форм того самого слова -це

а)

словотворення

б)

чергування

в)

словозміна

г)

уподібнення

2.

Усі слова утворено префіксальним способом у рядку

а)

промовити, учитель

б)

зайти, праліс

в)

навушник, відчинити

г)

блакить, словник

3.

Усі слова утворено безафіксним способом у рядку

а)

учитель, словник, весняний

б)

юнь, синь, даль

в)

блакить, тінь, вершник

г)

приміський, розгадати, голосок

4.

Шляхом переходу однієї частини мови в іншу утворено слово, вжите в усіх реченнях, ОКРІМ

а)

Черговий повідомив про відсутність однокласників

б)

Вартовий сумлінно викнував свої обов'язки

в)

Усі мріють про щасливе майбутнє.

г)

Учительська кімната була переповнена

5.

Усі слова у рядках утворені складанням основ

а)

чорнозем, неволя, телеапаратура

б)

надвечірок, сивобородий, тихенько

в)

тризуб, перекотиполе, життєпис

г)

буревій, пішохід, дит'ясла

6.

У якому рядку утворені прикметники пишуться із суфіксом -цьк-

а)

Гадяч, козак, кравець

б)

Черкаси, Іртиш, чех

в)

Донецьк, ткач, кріпак

г)

гончар, коваль, столяр

7.

У яких рядках допущено помилки

а)

Німеччина, Галиччина

б)

Житомирщина, Херсонщина

в)

Вінниччина, Черкащина

г)

Білозерччина, Туречина

8.

Усі слова в рядках пишемо із суфіксом -ськ-

а)

оде..ький, славути..ький, солдат..ький

б)

чума..ький, убо..ький, брат..ький

в)

черка..ький, сива...ький, поль..ький

г)

житомир..ький, полі..ький, пан..ький

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. г (1 балів)
5. в г (2 балів)
6. а в (2 балів)
7. а г (2 балів)
8. в г (2 балів)