24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Словотвір. Підготовка до контрольної роботи

Додано: 29 листопада 2019
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 33 рази
12 запитань
Запитання 1

Слова  прегарний,  прийти  утворено способом творення:

варіанти відповідей

префіксально-суфіксальним;                  

безафіксним;

префіксальним;              

суфіксальним.

Запитання 2

Способом   складання   основ слів утворено слово :

варіанти відповідей

самовчитель;         

передпокій;

возз’єднання;        

знеболений     

Запитання 3

Знайдіть похідне слово.

варіанти відповідей

дерево;

небо;

пташка;

земля.

Запитання 4

Вкажіть слово, утворене суфіксальним способом.

варіанти відповідей

побілити;

приїхати;

весняний;

провесна.

Запитання 5

Вкажіть слово, утворене безафіксним способом.

варіанти відповідей

проростання;

зменшення;

відкриття;

вихід;

Запитання 6

Вкажіть словосполучення з прикметником, який перейшов у іменник.

варіанти відповідей

сумне обличчя;

думати про сумне;

зустріти сумне дівча;

сумне кошеня.

Запитання 7

Для утворення нових слів можуть служити такі морфеми:


варіанти відповідей

префікс, суфікс;

префікс, корінь, суфікс;

корінь, суфікс, закінчення;

корінь, префікс, закінчення.

Запитання 8

Розділ мовознавчої науки, який ви­вчає способи словотворення, називається

варіанти відповідей

орфографією

морфологією

морфемікою

словотвором

Запитання 9

Утворення різних форм того самого слова - це

варіанти відповідей

словотворення

словозміна

уподібнення

чергування

Запитання 10

Префіксально-суфіксальним спосо­бом утворено всі слова в рядку


варіанти відповідей

приморозок, надмірний, прикордон­ник, нарукавник


доброзичливий, щиросердний, багато­людний, п'ятиповерховий

матуся, жовто-блакитний, безсонний, прадід

зайти, кобзар, дідусь, чернігівський , нарукавник

Запитання 11

Нове слово утворюється від основи

варіанти відповідей

словотвірної

головної

морфемної

твірної

Запитання 12

Вкажіть складноскорочене слово.

варіанти відповідей

землетрус;

темно-червоний;

МВФ;

далекосхідний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест