Словотворчі суфікси -er/-or, -ist, -ian у назвах професій

Додано: 19 жовтня 2023
Предмет: Англійська мова, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Newspapers and TV channels are always in search of talented...

варіанти відповідей

doctors

journalists

teachers

mechanics

Запитання 2

Choose the correct variant of the words with suffix -er

варіанти відповідей

hairdresser

docter

builder

manager

inventer

designer

conducter

paper

Запитання 3

Choose the correct variant of the words with suffix -or

варіанти відповідей

explanator

actor

motor

bakor

waitor

editor

door

director

Запитання 4

Choose the correct variant of the words with suffix -ist

варіанти відповідей

linguist

barist

scientist

electrist

economist

realist

biologist

populist

Запитання 5

Choose the correct variant of the words with suffix -ian

варіанти відповідей

musician

delician

mexician

politician

italian

librarian

vegetarian

buildian

Запитання 6

Що із запропонованого є професією?

варіанти відповідей

engineer

carpenter

lawer

barber

surgeon

manager

pilot

fire fighter

Запитання 7

Знайдіть серед поданих слів ЛИШЕ occupation

варіанти відповідей

teacher

worker

shop assistant

hairdresser

cleaner

dancer

fisherman

nurse

Запитання 8

У даному переліку, що позначатиме trade?

варіанти відповідей

carpenter

baker

office administrator

programmer

fisherman

accountant

barber

designer

Запитання 9

Сформулюйте правило вживання суфікса -ist...

варіанти відповідей

утворює назву професії від дієслова, яке позначає спеціальність чи рід заняття

називає особу, яка має відношення до науки чи вчення

називає людину, яка працює у даній сфері чи галузі

утворюється від іменника, що позначає приміщення, будівлю чи галузь

Запитання 10

Де допущено помилку?

варіанти відповідей

tailor

drivist

economer

artistician

writer

nurser

seller

brother

Запитання 11

Позначте ЛИШЕ правильно вжиті слова

варіанти відповідей

photographer

singer

swimmer

paintist

pianist

conducter

gardener

librarist

Запитання 12

Коли додаємо суфікс -er?

варіанти відповідей

утворюючи від іменника на позначення сфери чи галузі

утворюючи від дієслова, коли особа виконує цю дію (за спеціальністю, професією...)

утворюючи від іменника, якщо особа працює у науковій сфері

утворюючи від дієслова, коли людина просто виконує дану роботу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест