Службові частини мови

Додано: 21 травня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 656 разів
24 запитання
Запитання 1

 Прийменником є виділене слово в реченні:

варіанти відповідей

Навколо річки ростуть верби.

Ми ходили кругом і навколо.

Машина промчала поруч.

Аж ось нарешті і любий край.

Запитання 2

З дефісом треба писати всі прийменники в рядку:

варіанти відповідей

За|мість, в|супереч, по|за, по|серед ;

З|посеред, з|під, з|поміж, із|за ;

По|над, по|біля, з|над, з|поза.

Запитання 3

У якому рядку всі прийменники непохідні?

варіанти відповідей

Поміж, понад, до, з-під ;

Без, над, від, за ;

Край, кругом, поруч, у ;

Вздовж, по, на, задля.

Запитання 4

У якому рядку всі слова сполучники підрядності:

варіанти відповідей

Коли, якщо, щоб, а ;

Дарма що, зате, але, і бо ;

Що, через те що, чи..чи, бо ;

Як, наче, тільки, якби.

Запитання 5

Виділіть рядок, у якому всі слова - частки:

варіанти відповідей

Ні, там, і, а;

На, між, але, коли;

Ось, не, би, нехай ;

Чи, та, над, не.

Запитання 6

У якому рядку всі слова - сполучники сурядності?

варіанти відповідей

І, зате, але, а , або, та, й ;

Ніби, ледве, бо, хоча ;

Щоб, тому що, а , коли ;

Якщо, щойно, так що, чи..., чи.

Запитання 7

Визначити рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників:

варіанти відповідей

напередодні, окрім, замість, поміж

назустріч, протягом, кінець, наперекір

близько, вглиб, край, посеред

навколо, навкруги, вздовж, упоперек

Запитання 8

ОКРЕМО треба писати всі сполучники рядка

варіанти відповідей

 не/мов, ніби/то, за/те

через те/що, так/що, тому/що

немов/би, як/тільки, в/наслідок того що

 а/би, через те/що, так/що

Запитання 9

Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ

варіанти відповідей

Між горами старий Дніпро, неначе в молоці дитина.

Не можна любити народів других, якщо ти не любиш Вкраїну.

Батьківщина розпочинається для людини зі шматка неба.

Люди з красивими душами не здатні на підлість.

Як хороше радіти без причини, коли на місто студінь опада.

Запитання 10

У якому реченні рядку вжито частку?

варіанти відповідей

В долині – луки, трава по пояс.

Було у нього щось тривожне.

Час – не наша власність.

Запитання 11

За допомогою часток   хай,  нехай  утворюються форми:

варіанти відповідей

дійсного способу дієслова;

умовного способу дієслова;

наказового способу.

Запитання 12

Частка – це службова частина мови, яка:

варіанти відповідей

надає  реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм;

виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;

вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Запитання 13

У якому рядку записано правильне твердження?

варіанти відповідей

Сполучники за будовою є прості, складні, парні.

Сполучники за будовою є прості, складні, непарні.

Сполучники за будовою є прості, складні, повторювані.

Сполучники за будовою є прості, складні, складені.

Запитання 14

У якому рядку всі записані слова є сполучниками?

варіанти відповідей

І, із-за, щоб, якби, коли б, тому що, через те що.

І, а, щоб, якби, біля, тому що, через те що.

І, а, щоб, якби, коли б, тому що, через те що.

І, над, щоб, якби, коли б, тому що, через те що.

Запитання 15

Форми умовного способу дієслова утворюються за допомогою частки:

варіанти відповідей

нехай;

навіть;

би (б).

Запитання 16

Зазначте помилкове твердження:

варіанти відповідей

Частка – службова частина мови

Частка виконує синтаксичну роль

Частка може входити до складу слова

Запитання 17

У якому реченні немає сполучника?

варіанти відповідей

Місяць та сонце - небесні світила.

Степан приїхав би на змагання раніше.

Надворі холодно, через те що довго йшов дощ.

Свято відбулося, але не вдалося.

Запитання 18

У якому рядку розбір сполучника виконано правильно?

Степан і Максим готувалися до свята.

варіанти відповідей

І - сполучник, поєднує однорідні члени речення, підрядності, єднальний, неповторюваний, простий, пишеться так, як і вимовляється.

І - сполучник, поєднує однорідні члени речення, сурядності, єднальний, неповторюваний, простий, пишеться так, як і вимовляється.

І - сполучник, поєднує однорідні члени речення, сурядності, розділовий, неповторюваний, простий, пишеться так, як і вимовляється.

І - сполучник, поєднує частини речення, сурядності, єднальний, неповторюваний, простий, пишеться так, як і вимовляється.

Запитання 19

До якої групи за значенням належать ці сурядні сполучники:

зате, проте, однак, а , але?

варіанти відповідей

протиставні

 єднальні

мети

часові

Запитання 20

Скільки у поданому реченні сполучників?

Ти до мене прийшла не з казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну (В Симоненко).

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 21

Якою частиною мови є виділене слово у реченні: "Край дороги росли тополі"

варіанти відповідей

іменником

 

 

  прислівником

 прийменником

 займенником

Запитання 22

Серед поданих визначень частин мови знайдіть те, що стосується ПРИЙМЕННИКА.

варіанти відповідей

службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника , займенника від інших слів у словосполученні та реченні

 

 

 службова частина мови, яку вживають для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення

 службова частина мови, яка надає словам чи реченням додаткових відтінків у значенні або служить для творення слів і форм слів

  

особлива частина мови, що виражає почуття, емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх

Запитання 23

Позначте речення, у якому є сполучник підрядності

варіанти відповідей

Повторюй, щоб добре запам'ятати.

Він читає, а вона пише твір.

Існують сполучники сурядності та підрядності.

Я читав, але не запам'ятав.

Запитання 24

Частка вжита в кожному реченні, окрім:

варіанти відповідей

Правда таки переможе.

Пішов би я в Україну.

Я буду крізь сльози сміятись.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест