Контрольна робота. Службові частини мови. Вигук.

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 38 разів
24 запитання
Запитання 1

  Правильно вжито прийменник у варіанті


варіанти відповідей

А виконувати по зразку


Б вишивати по шовку


В лекція по історії


Г проживати по адресі


Д їхати по виклику


Запитання 2

 Немає частки в рядку


варіанти відповідей

А навряд чи це можливо

Б нехай кожен наведе приклад

В тільки не змушувати

Г синіти, наче море

Запитання 3

 Частка не пишеться окремо у варіанті


варіанти відповідей

А стало не/переливки


Б не/здужати всіх завдань


В не/покоїтися через погоду


Г не/дооцінювати друзів


Д говорити не/правду


Запитання 4

Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні


варіанти відповідей

А Ми вірші пишемо про/те, як стати біля дум на варті.


Б Я хочу жити так, що/б серце билось в такт з гарячим серцем рідного народу.


В Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов.


Г Всяк лицар має з королем ходити у походи, за/те він матиме собі і ласку, й нагороди.


Д За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки.


Запитання 5

 Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні


варіанти відповідей

А Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!


Б Про/те , що сьогодні свято, ми дізналися випадково.


В Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.


Г Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.


Д Поміркуйте про/те , що порадити своїм друзям.


Запитання 6

Обери рядок , у якому правильно записані прийменники

варіанти відповідей

згідно з, по-серед, із-за

з-поміж, із-під, за для

заради, посеред, з-попід

по під, посеред, з-над

Запитання 7

Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ

варіанти відповідей

 Від добра добра не шукають.

 До доброї криниці стежка утоптана

Дерево міцне корінням, а людина — друзями.

Праця на ноги ставить.

 Без вірного друга велика туга.

Запитання 8

Укажіть роль сурядних сполучників

варіанти відповідей

 Поєднувати частини складного речення

Поєднувати слова в словосполученні

Поєднувати однорідні члени речення.

Поєднувати частини складного речення та однорідні члени речення

Запитання 9

Разом потрібно писати обидва сполучники у варіанті

варіанти відповідей

тому/що, не/мов

ні/бито, не/начебто

тим часом/як, не/мовби

не/наче, дарма/що

  як/що, так/що

Запитання 10

У якому реченні вжито сполучник, і він пишеться разом.

варіанти відповідей

За що купив -- за\те й продаю.

Робота мучить -- за\те годує й учить.

Батьківщину люблять за\те, що своя.

Він заховався за\те дерево.

Запитання 11

Позначте рядок, у якому виділене слово є прийменником

варіанти відповідей

Мій рідний край, тобі відомі всі мої бажання. 

Не край мого серця, воно й так болить.

Вони боронилися і перемагали, падали і вставали, обороняючи свій край.

Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну тополю збудить трактор край села.

Запитання 12

Назвати службові частини мови

варіанти відповідей

Сполучник, іменник, дієслово, частка

Частка, прикметник, займенник, сполучник

Сполучник, прийменник, частка

Сполучник, прийменник, вигук

Запитання 13

До сурядних належать спорлучники

варіанти відповідей

але, та, й

бо, а, але

що, щоб, і

що, коли, тому що

Запитання 14

Помилково вжито прийменник у словосполученні

варіанти відповідей

піти за водою

боротися за незалежність

працювати за гроші

піти по хліб

Запитання 15

Разом потрібно писати усі сполучники рядка

варіанти відповідей

що/б, тому/що

як/що, як/би

так/що, ні/би

мов/би, коли/б

Запитання 16

Познач речення, у якому немає частки

варіанти відповідей

Каченята пручались, краплі стікали по грудях, але ж щось попадало і в горло. (За Є. Гуцалом)

Білуга так розсердилась, що зняла бурю ще більшу. (В. Ян)

Втім, корона так і не знадобилась Давиду. (С. Скляренко) 

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте...(Т. Шевченко)

Запитання 17

РАЗОМ треба писати всі прийменники в рядку

варіанти відповідей

на/зустріч, в/результаті, до/вкола

за/ради, з/посеред, по/між

на/прикінці, по/серед, за/для  

в/наслідок, по/переду, у/разі

Запитання 18

Граматичну помилку допущено в словосполученні

варіанти відповідей

відпочиваємо по черзі

називати на прізвище

виконати за умови

змагання по плаванню

Запитання 19

Вигук - це:

варіанти відповідей

службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні чи реченні

особлива частина мови, що виражає почуття, емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх

службова частина мови, яка надає словам чи реченням додаткових відтінків у значенні або служить для творення слів і форм слів

службова частина мови, яку вживають для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення

Запитання 20

Укажіть речення, у якому сполучник з’єднує частини речення, а НЕ однорідні члени речення:

варіанти відповідей

Уночі панують сови та сичі.  

Робота гарна, та день малий. 

Будь слугою власної совісті і господарем долі.

 Без роботи ані хліба, ані хати.

Запитання 21

Укажіть речення, у якому частку  НЕ зі словом потрібно писати РАЗОМ:

варіанти відповідей

Здається, задніпровський простір не/обмежений обрієм.

Сонце полощеться, наче вітрило на морі, що напнуто на якомусь не/баченому кораблі.

І як задніпровську даль не/стиснуто обручем обрію, так і горбаті поля стеляться в безмежжя.

Безмежжя подаровано в цей ранок не/тільки сонцем, а й Княжою горою.

Запитання 22

Установіть відповідність. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні.


Затихли людські голоси в (1) маленькій хатині, лише цвіркуни десь під піччю та (2) в старих стінах заливались своїм цвіркотом, мовби (3) для них щойно зійшло сонце.


1       в                     А частка

2      та                   Б сполучник

3      мовби            В прийменник

варіанти відповідей

1 В

2 А

3 Б

1 В

2 Б

3 А

1 А

2 В

3 Б

Запитання 23

Укажіть рядок, у якому УСІ вигуки пишуться ЧЕРЕЗ ДЕФІС:

варіанти відповідей

на/добраніч, ой/лишенько

киць/киць, їй/Богу

до/побачення, ой/Боже

їй/бо, на/здоров'я

Запитання 24

Укажіть речення, у якому вигук НЕ виділяється комами (розділові знаки пропущено):

варіанти відповідей

Ох торішнє літо так давно минуло!

Ох як весело на світі як весело стало!

Ой хмелю мій хмелю хмелю зелененький...

Ой де ж бо ти воле ти зоре таємна?

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест