Соціально - економічний розвиток та політичне життя в Наддніпрянщині на поч. ХХ ст.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка форма монополістичних об*єднань була найпоширенішою в ХХ ст.?

а)

Трест

б)

Синдикат

в)

Картель

г)

Кооператив

2.

Хто такі ,,меценати,,?

а)

люди, що активно працюють в галузі науки

б)

заможні покровителі науки і мистецтва

в)

люди, що безкоштовно працюють

3.

Яка будівля зображена на фото?

а)

Київський музей російського мистецтва

б)

Музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків

в)

Музей Терещенків

4.

Хто став організатором народної освіти в Наддніпрянській Україні?

а)

Христина Алчевська

б)

Василь Тарнавський

в)

Василь Симиренко

5.

Що таке, або хто такі ,,пролетаріат,,?

а)

робітники, позбавлені засобів виробництва

б)

заможні селяни

в)

бідні селяни

г)

усунення приватної власності

6.

Які були основні напрямки суспільно-політичного життя Наддніпрянщині?

а)

польський, єврейський

б)

російський, український

в)

український, румунський

7.

Яке явище було найпомітніши наприкінці ХІХ - на поч. ХХ ст.?

а)

Меценатство

б)

Благодійність

в)

Поширеня освіти

8.

,,Справа Бейліса,, тривала?

а)

1905 - 1907 рр.

б)

1907 - 1909 рр.

в)

1909 - 1912 рр.

г)

1911 - 1913 рр

9.

Найвідоміший в Наддніпрянщині синдикат був...?

а)

,,Проднафта,,

б)

,,Продліс,,

в)

,,Продвугілля,,

г)

,,Нафтогаз,,

10.

Кого можна назвати ,,головним носієм національних традицій,,?

а)

буржуазія

б)

пролетаріат

в)

інтелігенція

г)

селяни

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (2 балів)
10. г (2 балів)