Сольфеджіо 6 клас

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: , 6 клас
Тест виконано: 5 разів
17 запитань
Запитання 1

Виберіть з переліку тільки діатонічний інтервал.

варіанти відповідей

Чиста кварта

Збільшена секунда

Зменшена квінта

Збільшена кварта

Запитання 2

За принципом якого числа здійснюється обернення інтервалів?

варіанти відповідей

5

7

9

Запитання 3

Назвіть два обернення тризвуків.

варіанти відповідей

Септакорд, квартсекстакорд

Терцквартакорд, секундакорд

Секстакорд, квартсекстакорд

Запитання 4

В якому виді будуться характерні інтервали?

варіанти відповідей

В натуральному

В Гармонічному

В мелодичному

Запитання 5

Виберіть з переліку лише тритони.

варіанти відповідей

Зб4, зм7

Зб4, зм5

Зб5, зм4

Запитання 6

Вкажіть інтервальний склад В53.

варіанти відповідей

м3+м3

в3+ч4

в3+м3

Запитання 7

Де в секстакордах розташовується кварта?

варіанти відповідей

Зверху

Знизу

По середині

Запитання 8

Виберіть прості розміри.

варіанти відповідей

38, 98

24, 44

816, 42

Запитання 9

Зі скількох звуків складається септакорд?

варіанти відповідей

3

4

5

Запитання 10

Який з цих септакордів має такий інтервальний склад: м3+в3+м3.?

варіанти відповідей

D7

ЗмVII7

II7

Запитання 11

Яке з обернень D7 розв'язується в Т6?

варіанти відповідей

D65

D2

D43

Запитання 12

Визначіть цей акорд з розв'язанням?

варіанти відповідей

D2 -T6

D43 - t53

D7 - t53

Запитання 13

В якій тональності цей акорд буде II7 ?

варіанти відповідей

D dur

E dur

F dur

Запитання 14

Знайдіть паралельну тональність до fis - moll.

варіанти відповідей

D dur

A dur

G dur

Запитання 15

Як називаються п'ятиступеневі лади?

варіанти відповідей

Мажорний

Мінорний

Пентатоніка

Запитання 16

Який мажорний лад відповідає натуральному виду?

варіанти відповідей

Іонійський

Еолійський

Лідійський

Запитання 17

В якому ладу народної музики з'являється IV # ст?

варіанти відповідей

Дорійський

Фригійський

Лідійський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест