Сполучені посудини (ІІ варіант)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дві посудини А і Б, наповнені однаковою рідиною, з’єднані резиновою трубкою з краном. Кран закритий (мал.35).

  Чи буде переливатись рідина, якщо відкрити кран?

         

а)

Рідина переливатись не буде.

         

б)

         Рідина буде переливатись з посудини А в посудину Б.

          

 

в)

         . Рідина буде переливатись з посудини Б в посудину А.

 

2.

Дві посудини А і Б, наповнені однаковою рідиною, з’єднані гумовою трубкою з краном. Кран закритий. Чи буде переливатись рідина, якщо відкрити кран? Це явище пояснюється тим, що…

         

а)

Так. Посудина Б установлена з нахилом.

         

б)

Так. Маса рідини в посудині А більша, ніж в посудині Б.

        

в)

Так. Тиск справа і зліва в обох посудинах на одному і тому ж горизонтальному рівні однаковий.

       

г)

 Так. Тиск рідини в трубці справа більший, ніж зліва.

д)

 Ні. Тиск рідини в трубці справа більший, ніж зліва.

е)

Ні. Тиск справа і зліва в обох посудинах на одному і тому ж горизонтальному рівні однаковий.

       

є)

Ні. Маса рідини в посудині А більша, ніж в посудині Б.

        

ж)

НІ. Посудина Б установлена з нахилом

3.

Чи буде переливатись рідина, якщо в трубці Б знаходиться гліцерин, а в лійці А – вода? Густина гліцерину 1260 кг/м3.

         

а)

Гліцерин буде переливатись в лійку А.

         

б)

Вода буде переливатись в трубку Б.

        

в)

 3. Рідини переливатись не будуть.

4.

В сполученихі посудинах в одне коліно налита вода, а вдруге – гас. В яке коліно налитий гас?

          

а)

В коліно А.  

б)

В коліно Б.

в)

Визначити неможливо

5.

Чи однаковий тиск в сполучених посудинах на рівні ВГ?

       

а)

В коліні А на рівні ВГ тиск більший, ніж в коліні Б.

         

б)

В коліні Б на рівні ВГ тиск більший, ніж в коліні А.

         

 

в)

В обох посудинах тиск на рівні ВГ однаковий.

6.

який танк (резервуар) заповниться першим?

а)

A

б)

B

в)

H

г)

D

д)

I

е)

F

є)

K

ж)

L

7.

Який танк (резервуар) заповниться першим

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

д)

5

е)

6

є)

7

ж)

8

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. г (5 балів)
3. а (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. е (5 балів)
7. ж (5 балів)