5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Сполучник

Додано: 29 травня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Копія з тесту: Сполучник
Тест виконано: 78 разів
18 запитань
Запитання 1

Назвіть речення зі сполучником підрядності:

варіанти відповідей

а) Ніч була хоч і зоряна, та темна (Панас Мирний);

б) Вона боялась осені холодної, а я боялась шуму й суєти (Л. Костенко);

в) Хіба не чуєте, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається ніжніше… (Олександр Олесь),

г) Солов’їних пісень світанкових невимовну почую красу (В. Кошелев).

Запитання 2

 Визначте скільки сполучників у реченні

Пахло глиною, і крізь вікно лилося тьмяне світло; він роздивлявся навколо й дивувався, що ніколи не помічав цього раніше.


 


варіанти відповідей

 2

3

 

4

 5

Запитання 3

Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів:

варіанти відповідей

Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя

Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли

Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів

Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя

Запитання 4

За будовою сполучники поділяються на ...

варіанти відповідей

Прості, складні

Прості, складні, складені

Непохідні, похідні

Сурядності та підрядності

Запитання 5

5. У якому рядку всі сполучники складні?

варіанти відповідей

А) Щоб, немов, ніж, якби, раз.

Б) Якщо, теж, також, бо, немовби.

В) Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито

Г) Начебто, цебто, щоб, буцімто, але

Запитання 6

3. Визначте, у якому рядку всі сполучники підрядні.

        

                      

варіанти відповідей

А) Бо, тому що, оскільки, якби, дарма.

Б) Бо, та, проте, начебто, ніби.

В) Але, мов, як, щойно, якщо

Г) Хай, ні...ні, ледве, й, однак.

Запитання 7

У якому рядку всі сполучники причинові?

          

 

варіанти відповідей

А) Ледве, дарма, хай, нехай, бо.

 Б) Бо, тому що, у зв'язку з тим що, оскільки, через те що.

В) Коли, як, та й, через те що, коли б.

 Г) Як тільки, якби, аби, хоч, для того щоб.

Запитання 8

 Назвіть номери сполучників, які пишуться через дефіс

1 (отож)то; 2 (ані)ж; 3 (мов)би; 4 (коли)б; 5 (так)що; 6 (ніби)то; 7 (тим)то;

8 (тому)то;


 варіанти відповідей

1, 2, 4

1, 7, 8

 2, 3, 8

 5, 6, 7

Запитання 9

Однозвучні зі сполучником частини мови є в реченні

варіанти відповідей

Як/що хочеш людину пізнати, дай їй владу.

Як/що щастя людину псує, то нещастя її гартує.

Як/що є в серці, це завжди в очах видно.

Запитання 10

Тільки сполучники сурядності подано в рядку

варіанти відповідей

але, або, тому що, чи ... чи.

хоч ... хоч, зате, однак, не тільки.., а й...

як ... так і, проте, то ... то, щоб

Запитання 11

Складний сполучник поєднує частини складного речення, поданого в рядку

варіанти відповідей

Рука руку миє, а вдвох вони вмивають обличчя.

Не пронесеш кота в мішку, щоб не видно було кігтів.

Не лови гав угорі, тому що впадеш донизу.

Запитання 12

Службові частини мови в реченні виступають:

варіанти відповідей

найчастіше підметом

найчастіше присудком

не є членом речення

завжди обставиною

Запитання 13

Службові частини мови змінюються:

варіанти відповідей

за родами, числами й відмінками

за часами й особами

не змінюються

лише за відмінками

Запитання 14

Якою частиною мови є виділене слово

Коло столу, накритого білою скатертиною і заставленого усяким свяченим, стояла Олеся.


варіанти відповідей

А) іменник

Б) прийменник


В) прислівник

Г) займенник

Д) частка

Запитання 15

Усі службові слова є прийменниками в рядку


варіанти відповідей

А) поруч з, з-поміж, понад, між

Б) у зв’язку з, у, не, без

В) з метою, в, ані, до

Г) на чолі, від, для, чи

Д) з, за, на, хай

Запитання 16

Виділені слова є сполучниками і їх потрібно писати разом у рядку:

варіанти відповідей

Я розкажу тобі про/те, що бентежить мою душу

Як/би мені черевики, то пішла б я на музики.

Дякую тобі за/те, що бережеш цю реліквію.

Як/би ми багато не читали теорію, немає нічого кращого від практики.

Запитання 17

Сполучник підрядності є в реченні

варіанти відповідей

Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи.

Від меча рана загоїться, а від лихого слова - ніколи...

Боліло горло, розколювалась голова,але серце співало..

Валентин покрутився похмурою тінню і невдовзі зник.

Запитання 18

Сполучник з'єднує частини складного речення

А) Робота гарна,та день малий.

Б) Без роботи ані хліба,ані хати.

В) Уночі панують сови та сичі.

Г) Будь слугою власної совісті й господарем волі.

варіанти відповідей

А) Робота гарна,та день малий.Б) Без роботи ані хліба,ані хати.В) Уночі панують сови та сичі.Г) Будь слугою власної совісті й господарем волі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест