12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Сполучник

Додано: 14 квітня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 32 рази
12 запитань
Запитання 1

За будовою сполучники бувають

варіанти відповідей

непохідні, похідні

прості, складні, складені

одиничні, повторювані, парні

єднальні, протиставні, розділові

Запитання 2

Визначте скільки сполучників у реченні

Пахло глиною, і крізь вікно лилося тьмяне світло; він роздивлявся навколо й дивувався, що ніколи не помічав цього раніше.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

За значенням усі сполучники поділяються на


варіанти відповідей

 сурядності та підрядності

одиничні, повторювані, парні

 непохідні, похідні

 прості, складні, складені

Запитання 4

У якому рядку всі слова є сполучниками

варіанти відповідей

 бо, хоч, тому що, над

 під, і, не, якщо

 але, що, і, як

 і, або, від, та

Запитання 5

Сполучник ужито для зв’язку простих речень у складне речення

варіанти відповідей

Живи не минулим, а прийдешнім.

Він був артистом і режисером одночосно.

Приготуйся до роботи, а діло саме знайдеться.

Човен то здіймався, то опускався на хвилях.

Запитання 6

Скільки сполучників ужито в реченні (розділові знаки пропущено)

Їв би кіт рибку а у воду не хоче лізти.

варіанти відповідей

1

2

3

жодного

Запитання 7

Скільки вжито сполучників:

Попід,між,зате,проте,кожний,всякий,

а,за,коли, якщо, щоб, коли б,у,передусім,

в основному, незважаючи на,

через те що, тому що.

варіанти відповідей

3

7

1

10

Запитання 8

Складені сполучники у рядку


варіанти відповідей

зате, однак, або, якщо, щоб, нібито

для того щоб, з тим щоб, у міру того як, дарма що, так що

поруч з, у зв'язку з, з метою, відповідно до

якби, немовбито, проте, або, неначебто

Запитання 9

Сполучники сурядності поділяються на: 

варіанти відповідей

єднальні, протиставні, розділові;

причинові, часові, умовні;

мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні.

означальні, обставинні, наслідкові

Запитання 10

Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!

Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.

Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.

Поміркуйте про/те , що порадити своїм друзям.

Запитання 11

Усі сполучники сурядні єднальні в рядку

варіанти відповідей

А,але, та,і

Й,та,і..і,або

І,та,ні...ні,ані...ані

Аби,і,ні..ні,проте

Запитання 12

Усі сполучники причинові в рядку

варіанти відповідей

Завдяки тому що,щоб,бо,як

Аби,для того щоб,нехай,хоч

Хоч,наче,мовби, щоб

Бо,тому що,через те що,у зв'язку з тим щоб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест