Алгорити і програми
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називають послідовність команд, спрямованих на досягнення певного результату?

а)

Працею

б)

Алгоритмом

в)

Рівнянням

г)

Задачею

2.

Чи може алгоритм містити команди, які виконавець не може виконати?

а)

Ні

б)

Лише для людини

в)

Лише для робота

г)

Так

3.

Визначіть форму подання алгоритму.

Дано послідовність команд, кожна з яких має свій порядковий номер і сформульована мовою людського спілкування?

а)

словесна

б)

графічна

в)

послідовність кодів

г)

звуковими сигналами

4.

Визначте форму подання алгоритму за малюнком?

а)

словесна

б)

графічна

в)

послідовність кодів

г)

умовним жестом

5.

Об'єкт, який розуміє та здатний виконати команди алгоритму називається...?

а)

команда

б)

виконавець

в)

інформація

г)

гравець

6.

Людина, тварина, робот, комп'ютер - це ...?

а)

спонукальні речення

б)

виконавці команд

в)

автори команд

г)

команди

7.

«Піди туди - не знаю куди. Принеси те - не знаю що!» Чи є даний вислів алгоритмом?

а)

Лише перше речення є алгоритмом

б)

Лише друге речення є алгоритмом

в)

Так

г)

Ні

8.

Яка форма подання алгоритму зображеного на малюнку?

а)

таблична

б)

словесна

в)

формулою

г)

графічна

9.

У комп'ютерному середовищі виконавець має

а)

свої алгоритми

б)

систему команд

в)

особливий дизайн

г)

спеціальний інтерфейс

10.

Речення якого типу можуть бути командами?

а)

розповідні

б)

питальні

в)

спонукальні

11.

Алгоритм - це ...

а)

послідовність команд

б)

той хто виконує команди

в)

наказ, вказівка виконати певні дії

12.

Вкажіть, що можна назвати алгоритмом

а)

правила поведінки

б)

рецепт приготування їжі

в)

інструкція з прання білизни у пральній машині

г)

послідовність команд

д)

текст казки

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б в г (1 балів)