СПРОЩЕННЯ

Додано: 20 листопада 2020
Предмет:
18 запитань
Запитання 1

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний

волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний

очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський

Запитання 2

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний

заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

Запитання 3

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий

студен..ство, виїз..ний, тиж..невий

гіган..ський, радіс..ний, облас..ний

доблес..ний, провіс..ник , ціліс..ний

Запитання 4

Спрощення приголосного на письмі НЕ відбувається у виділеному слові рядка


варіанти відповідей

ПЕС…ЛИВІ слова

ЧЕС…НИЙ вчинок

КОРИС…НА порада

ПРОЇЗ…НИЙ документ

Запитання 5

Помилки при спрощенні на письмі допущено в рядку

варіанти відповідей

корисний, тиснути, почесний, проїзний

форпостний, зловісно, намісник, кістлявий

туристський, цілісний, невістці, журналістці

бандурисці, жалістний, сердцевий, власний

Запитання 6

Усі слова написані правильно в рядку

варіанти відповідей

форпостний, учасник, протестний, перстня

буревістник, щотиждневий, страстний, усний

доблестний, контекстний, туристці, вартісний

студентство, диригентський, агентство, шістдесят

Запитання 7

Помилку допущено в усіх словах рядка

варіанти відповідей

шіснадцять, хваснути, очистний, злістний

почесний, протестний, авантюристський

бризнути, випускний, невістчин, тиснути

студентство, масний, надкісниця, бнезболісний

Запитання 8

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

боліс..ний, облас..ний, аген..ство

вартіс..ний, щас..ливий, невіс..ці

пис..нути, прихвос..ні, проїз..ний

тиж..невий, зап’яс..ний, чес..ний

Запитання 9

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Наміс..ник, студен..ство, заїз..ний, боліс..ний

Хрес..ний, контрас..ний, облас..ний, кількіс..ний

Хрус..нути, страс..ний, чес..ний, беззахис..ний

Якіс..ний, хвас..нути, почес..ний, щас..ливий

Запитання 10

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ус..ний, футболіс..ці, тиж..невик

безшелес..ний, безвиїз..ний, перехрес..ний

гус..нути, кіс..лявий, провіс..ницький

тріс..нути, контрас..ний, рідкіс..ний


балас..ний, тиж..невий, мас..ний

Запитання 11

Без апострофа всі слова пишуться в рядку

варіанти відповідей

кон..юнктивіт, рум..яний, тьм..яний, бр..язкати

пам..ятати, Монтеск..є, ад..ютант, пор..ядок

кар..єр, р..ядок, р..ясний, цв..ях

рутв..яний, скатерт..ю, трьох..етапний, бур..я

Запитання 12

Апостроф в усіх словах ставиться в рядку

варіанти відповідей

повітр..я, дзв..якнути, невід..ємний

зв..язковий, бюст, кав..ярня

зав..язати, пуп..янок, р..юкзак

львів..янин, під..їзд, в..юн

Запитання 13

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

моркв..яний, любов..ю, різьб..ярство

Лук..янівка, розв..язати, з..юрмитися

пор..ядок, св..яткувати, духм..яний

грав..юра, надвечір..я, пред..явник

Запитання 14

Префікс з- слід писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

..худнути, ..характеризувати, ..тліти, ..уміти

..шкребти, ..жати, ..чесати, ..шити

..чарувати, ..цементувати, ..кроїти, ..жувати

..хибити, ..орієнтуватися, ..коротити, ..знатися

Запитання 15

Апостроф в усіх словах слід ставити в рядку


варіанти відповідей

під..їхати, зім..яти, арф..яр, кр..юк

підв..язати, під..їзд, в..юн, торф..яний

черв..як, хлоп..я, р..дно, р..юмсати

розв..язати, пуп..янок, львів..янин, хутор..янин

Запитання 16

Літеру и на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

схв..лювати, вир..нути, д..ржати

бр..ніти, др..жати, в..сочина

кр..хкий, щ..міти, к..шеня

х..мерний, зал..вати, л..вада

Запитання 17

Літеру И треба писати замість цифри:

А з(1)мля л(2)жить м(3)дова, а поля пожаті мріють, на городах дост(4)гають гарбузи з(5)леноребрі

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 18

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре- .

варіанти відповідей

А) пр..зелений, пр..бити, пр..розумний

Б) пр..шкільний, пр..гарячий, пр..красний

В) пр..смачний, пр..гарно, пр..старий

Г) пр...добрий, пр...дорожній, пр..чудовий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест