СРСР і Німеччина у міжвоєнний період

Додано: 6 листопада 2020
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть рік прийняття Веймарської республіки.

варіанти відповідей

1918 р.

1919 р.

1920 р.

1921 р.

Запитання 2

Які події увійшли в історію під назвою "кришталева ніч"?

варіанти відповідей

спроба захопити владу нацистами в Німеччині

єврейський погром в Німеччині

призначення А. Гітлера канцлером

прийняття Веймарської конституції

Запитання 3

Одна із форм національної нетерпимості, яка виражається у ворожому ставленні до єврейського населення і прагненні обмежити його права - це...

варіанти відповідей

націоналізм

комунізм

антисемітизм

протекціонізм

Запитання 4

Вкажіть рік, А. Гітлера було призначено канцлером Німеччини.

варіанти відповідей

1929 р.

1932р

1933 р.

1935 р.

Запитання 5

Вкажіть дату створення СРСР.2

варіанти відповідей

2 березня 1917 р.

7 листопада 1917 р.

30 грудня 1922 р.

7 листопада 1922 р.

Запитання 6

Про заходи якої внутршньої політики іде мова:

Характерними особливостями політики була націоналізація великої, середньої та дрібної промисловості; заборона приватної власності; здійснення продовольчої розкладки.

варіанти відповідей

"воєнний комунізм"

НЕП

індустріалізація

колективізація

Запитання 7

Вкажіть рік, коли в СРСР було взято курс на суцільну колективізацію

варіанти відповідей

1925 р.

1929 р.

1932 р.

1933 р.

Запитання 8

З якою метою було створено наведені агітаційні плакати.

варіанти відповідей

з метою організувати активніше створення колгоспів

для організації соціалістичного змагання

для пропаганди соціалізму в світі

для реалізації політики форсованої індустріалізації

Запитання 9

Що не було складовою частиною системи радянської модернізації?

варіанти відповідей

Індустріалізація

коренізація

колективізація

культурна революція

демократизація суспільного життя

Запитання 10

Вкажіть ознаки тоталітарного режиму

варіанти відповідей

Культ особи вождя

репресії проти опозиції

лібералізація суспільного життя

існування однієї правлячої партії

існування великої кількості політичних партій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест