5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

СРСР у 20 - 30 - х рр. ХХ століття

Додано: 22 листопада 2020
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть подію, після якої розпочалась гостра боротьба за лідерство у більшовицькій партії:

варіанти відповідей

утворення СРСР

Х з`їзд РКП (б)

смерть В. Ульянова

запровадження продрозкладки.

Запитання 2

Що стало причиною перегляду рішення ХV з`їзду ВКП(б) ввести господарське будівництво в рамках НЕПу:

варіанти відповідей

виключення з партії Л. Троцького

розбіжності у поглядах Сталіна і Бухаріна

хлібозаготівельна криза 1927 - 1928 рр

смерть (вбивство) Кірова

Запитання 3

у 1928 - 1938 рр. був генеральним секретарем ЦК КП(б)У:

варіанти відповідей

Л. Каганович

С. Косіор

Д. Мануїльський

Г. Петровський

Запитання 4

Хто звинуватив Й. Сталіна у "воєнно - феодальних" методах експлуатації селянства:

варіанти відповідей

Троцький, Бухарін, Томський

Бухарін, Риков, Томський

Троцький, Голубенко, Гордон

Бухарін, Голубенко, Гордон

Запитання 5

Курс на форсовану індустріалізацію було взято в:

варіанти відповідей

1927 р.

1928 р.

1929 р.

1930 р.

Запитання 6

Виберіть завдання індустріалізації:

варіанти відповідей

форсовані темпи

перетворення аграрної країни на могутню індустріальну державу

"споживчий аскетизм" населення

зміцнення оборонного потенціалу країни

Запитання 7

Який з`їзд ВКП(б) взяв курс на кооперування села:

варіанти відповідей

ХІІІ

ХІV

XV

XVІ

Запитання 8

Коли було прийнято рішення про необхідність форсованої колективізації:

варіанти відповідей

1927 р.

1928 р.

1929 р.

1930 р.

Запитання 9

У своїй статті "Запаморочення від успіхів" Й. Сталін виступив:

варіанти відповідей

за вихід селян із колгоспів

за ліквідацію колгоспів

проти надмірностей у колгоспному будівництві

за швидке завершення колективізації

Запитання 10

Назвіть наслідки колективізації

варіанти відповідей

знищення найбільш працездатних селянських господарств

збільшення промислового потенціалу у 7 разів

голодомор 1932 - 1933 рр.

ліквідація ринкових відносин

одержано кошти для індустріалізації

Запитання 11

Виберіть принципи утвердження сталінського тоталітарного режиму у політичній сфері:

варіанти відповідей

ідеологізація освіти

культ вождя

контроль над ЗМІ

встановлення однопартійної системи

одержавлення усіх форм фласності

знищення будь-якої опозиції

Запитання 12

До якого періоду існування СРСР підходять дані слова: "Навіки ми створили монумент,

Страшних руйнацій, божевілля втрат,

Провівши на крові експеримент,

Що дав на негативний результат."

варіанти відповідей

більшовицька революція

громадянська війна

ленінська доба

сталінська доба

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест