США у 20-30-х роках ХХ століття. "Новий курс" Президента США Франкліна Рузвельта.

Додано: 30 грудня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 52 рази
19 запитань
Запитання 1

Закінчіть правильно речення:

Основними політичними партіями США є - ...

варіанти відповідей

комуністи і фашисти

консерватори і ліберали

республіканці і демократи

лійбористи і соціалісти

Запитання 2

Продовжіть речення:

з 1920 року виборчим правом у США користуються ....

варіанти відповідей

фермери

робітники

жінки

всі громадяни у віці 21 рік

Запитання 3

Продовжіть речення:

За формою правління США є...

варіанти відповідей

абсолютною монархією

конституційною монархією

парламентською республікою

президентською республікою

Запитання 4

Оберіть правильні судження:

Після Першої світової війни США ......

варіанти відповідей

вступили у період розвитку процвітання

перетворилися на найрозвинутішу індустріальну державу світу

посилили свій політичний вплив у світі

зазнали дипломатичної поразки на Паризькій мирній конференції 1919 року

стали відігравати провідну роль у Лізі Націй

із боржника європейських країн перетворилися на головного кредитора Європи і світу

переживали глибоку політичну та економічну кризу через наслідки участі у війні

стали першою комуністичною країною світу, в якій до влади прийшли більшовики у результаті революційного перевороту

Запитання 5

У результаті виборів 1920 року Президентом США обрано представника партії республіканців, які майже 10 років перебуватимуть при владі ...(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Вудро Вільсона

Кальвіна Куліджа

Герберта Гувера

Воррена Гардінга

Запитання 6

У чому полягала головна відмінність робітничого руху у США у 20-х роках ХХ століття від європейського робітничого руху? Оберіть правильні відповіді.

варіанти відповідей

у США були відсутні профспілки, які б відстоювали інтереси робітників

непопулярність ідей комунізму та соціалізму у США

відсутність політичних вимог у робітників США

відсутність у США масового страйкового руху

Запитання 7

Період Великої депресії охоплював ....(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

1929-1933

1929-1934

1930-1934

1928-1933

Запитання 8

Представник демократичої партії Франклін Делано Рузвельт переміг на президентських виборах у ..... (вкажіть рік проведення виборів)

варіанти відповідей

1931 р.

1932 р.

1933 р.

1934 р.

Запитання 9

Яке соціальне явище поширилося і набуло небачених розмірів у США у період правління респулбіканців нач олі з В. Гардінгом

варіанти відповідей

урбанізація

емансипація жінок

розорення власників

корупція

Запитання 10

Яку назву отримало явище, що мало місце у 20-х роках ХХ століття у США і полягало у тому, що за поправкою до Конституції США від січня 1920 року було заборонено виготовлення та продаж горілчаних напоїв у всій країні.

варіанти відповідей

корупція

безробіття

"сухий закон"

набуття жінками виборчого права

Запитання 11

У 20-х роках ХХ століття виробництво і продаж спиртомістних напоїв взяла під контроль організована злочинність. Війни між злочинними угрупуваннями охопили великі міста Америки, а легендарним очільником, "королем" злочинного світу, став Аль Капоне. Таких злочинців називали .....(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

гангстер

раб

фермер

пірат

Запитання 12

У південних штатах США процвітала расистська терористична організація, головною метою якої була боротьба з американськими католикми, чорношкірими, комуністами та пропаганда "білого" націоналізму. Саме з цією організацією пов'язують Суд Лінча.

Вкажіть назву цієї організації.

варіанти відповідей

Комуністична партія США

Ку-Клус-Клан

мафія

президентське корупційне оточення

Запитання 13

Найпоширенішим явищем суспільного життя США у 20-х роках ХХ століття стає расова сегрегація.

Оберіть правильне тлумачення цього поняття.

варіанти відповідей

заборона виготовлення та пародажу спиртомістних напоїв

політика примусового відокремлення якої-небудь групи населення за расовою або етнічною ознакою (наприклад: індіанців)

надання у 1920 році виборчого права жінкам у США

корупція найближчого оточення Президента В. Гардінга

Запитання 14

1922-1929 роки у США - це період бурхливого розвитку промислового виробництва, тут зосереждувалося 44% світового виробництва товарів.

Вкажіть назву цього періоду.

варіанти відповідей

просперіті або процвітання

сегрегація

расизм

сухий закон

Запитання 15

Період найвищого економічного піднесення США у 20-х роках припав на період президентства.....

(Оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Вудро Вільсона

Воррена Гардінга

Кальвіна Куліджа

Герберта Гувера

Запитання 16

Із запропонованого списку оберіть характерні риси періоду "просперіті" у США у 20-х роках ХХ століття

варіанти відповідей

запровадження нових виробничих технологій (заводи Генрі Форда "Ford")

тейлоризм як спосіб організації виробництва, що грунтувався на поділі праці і раціональній системі рухів

бурхливий розвиток машинобудування, автомобілебудування, авіаційної галузі, електротехнічної та хімічної промисловості

розвиток корпорацій (об'єднань у межах однієї галузі)

бум на Нью-Йоркській фондовій біржі

нечуваний розвиток реклами

звичка "жити у кедит"

глибока криза в економічному і політичному житті

Запитання 17

Із запропонованого переліку особливостей розвитку економіки США, оберіть характерні риси депресії 1929-1933 років

варіанти відповідей

крах Нью-Йоркської фондової біржі та збанкрутіння 5 тисяч банків, промислових та торгівельних компаній упродовж одного дня ("чорний вівторок" 29 жовтня 1929 р.)

налагодження торгівельних відносин з Китаємі розширення ринку збуту товарів

стрімке зростання безробіття (17 млн. осіб), поява на околицях міст т.зв. гувервілів (поселень безробітних), та безкінечних черг голодуючих за тарілкою безкоштової їжі

перехід від ізоляції до політики втручання у політичні та економічні справи Європи, проникнення на європейські ринки товарів

2 "голодних походи" на Вашинтон з вимогами роботи, допомоги безробітним, збереженя зарплати тощо

стрімке збільшення кількості населення США

Запитання 18

Виходом з глибокої депресії 1929-1933 років стала унікальна політика новообраного Президента США Франкліна Рузвельта, єдиного з усіх 46 президентів, кого обирали 4 рази Президентом США всупереч всім традиціям і правилам, до того ж будучи інвалідом, який пересувається за допомогою інвалідного візка.

Із запропонованого списку оберіть основні заходи політики Рузвельта, що отимала назву "новий курс".

варіанти відповідей

банківська реформа, девальвація долара (зниження курсу), відродження фондової біржі

прийняття законів про поліпшення становища у сільському господарстві та промисловості

невтручання держави у еконміку

кодекс чесної конкуренції для підприємців, що встановлював рівні умови для всіх

низка соціальних реформ, допомога безробітним, соціальні громадські роботи, пенсійне забезпечення тощо

поширення крупційих зв'язків в оточенні президента, корупційні скандали

Запитання 19

Із запропонованого перліку історичних фактів оберіть ті, що мали місце в житті Президента Ф.Рузвельта

варіанти відповідей

Був 32 Президентом США у період з 1932 по 1945 роки

прийшов до влади у період найвищого економічного піднесення США у 20-х роках ХХ століття

прийшов до влади у період великої депресії і одразу розпочав широкомасштабні реформи економіки і соціальної сфери

потонув у низці корупційних скандалів і тільки передчасна і загадкова смерть врятувала його від ганьби

перебував на посаді 4 терміни, всупереч всім правилам, твердий і прагматичний політик

не добув до кінця свого першого президентського терміну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест