США, Велика Британія у 20-30-ті р.р. ХХ ст. Варіант 2.

Додано: 12 грудня 2019
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 366 разів
12 запитань
Запитання 1

Назвіть роки «процвітання» в США:

варіанти відповідей

1921-1922р.р.

1922-1929р.р.

1929-1933 р.р.

1933-1938 р.р.

Запитання 2

В основу «нового курсу» була покладена ідея:

варіанти відповідей

збільшення військових асигнувань;

активне регулювання економіки з боку держави;

зменшення втручання держави в економічне життя;

розширення прав профспілок

Запитання 3

У 20-ті роки в США при владі знаходилася

варіанти відповідей

демократична партія

республіканська партія

ліберальна партія

прогресивний блок

Запитання 4

"Справа Америки - бізнес" - це гасло Президента:

варіанти відповідей

В. Гардінга

Дж. Куліджа

Г. Гувера

Ф. Рузвельта

Запитання 5

Що означає термін «локаут»?

варіанти відповідей

Стабілізація економічного положення в державі;

масове закриття державних установ;

відмова робітників виходити на роботу;

одночасне закриття підприємств їхніми власниками і масове звільнення робітників.

Запитання 6

Які заходи є складовими "нового курсу" Ф.Рузвельта?

варіанти відповідей

Ревізія банків

"Кодекс чесної конкуренції "

Націоналізація промисловості

Загальна трудова повинність

Допомога фермерам,підвищення цін на с.г. продукцію

Збільшення податків на дарчі та спадок

Запитання 7

Оберіть правильне визначення поняття "фондова біржа":

варіанти відповідей

Організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність

Ринок цін відповідних товарів і послуг

Організаційно оформлений та регулярно діючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів: акцій, облігацій тощо

 Установа, в якій на підставі чинного законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції. 

Запитання 8

Стерлінговий блок — це :

варіанти відповідей

об’єднання англійських банків в єдину асоціацію;

валютне об’єднання ряду держав на чолі з Великою Британією;

об’єднання американського та ірландського фінансових капіталів;

валютне об’єднання ряду держав на чолі з США.

Запитання 9

Вестмінстерський статут передбачав

варіанти відповідей

Укладання трудових договорів і діяльність профспілок

Боротьбу проти комуністів

Проголошення Ірландії незалежною

Надання домініонам суверенні права

Запитання 10

Яка світлина характеризує Велику депресію?

варіанти відповідей
Запитання 11

У якому році відбувся перший загальний страйк шахтарів у Великій Британії?

варіанти відповідей

1919

1921

1924

1926

Запитання 12

Е. Бонар-Лоу та С. Болдуїн очолювали уряди

варіанти відповідей

Консерваторів

Лібералів

Лейбористів

Коаліційні уряди (консерваторів і лібералів)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест