Стабільність екосистем та причини її порушення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Під соснами у лісі трапляються молоді ялинки, але під ялинами ніколи немає молодих сосен. Чому? 

а)

сосна – світлолюбна рослина, а ялина – тіньолюбна;

б)

ялина виділяє речовини, які пригнічують ріст сосен;

в)

сосна – тіньолюбна рослина, а ялина – світлолюбна;

г)

молоді ялини і сосни ніколи разом не ростуть.

2.

У Норвегії вирішили збільшити кількість куріпок. Для цього в районах їхнього гніздування знищили майже всіх хижаків. У перші роки їх чисельність швидко зросла, проте згодом знизилася і вони майже зникли. Чому? 

а)

їм перестало вистачати їжі;

б)

з'явилися нові хижаки;

в)

зруйнувалася екосистема;

г)

знищення хижаків призвело до збільшення чисельності птахів. Між ними почалася конкуренція за їжу і територію, швидко поширилися хвороби (бо хижаки завжди знищували слабших, хворих), що призвело до вимирання великої кількості куріпок).

3.

Із запропонованих зв’язків системи виберіть зовнішні: 

а)

Білка харчується горіхами

б)

Лисиця полює на зайця.

в)

Ялина під час конкуренції витісняє березу.

г)

Сильний вітер зламує гілки дерев.

д)

Від сильного дощу у лісі вилягає трава.

е)

Від нестачі світла у лісі гине сосна.

є)

Щороку у лісі людина насаджує молоді сосни.

ж)

Зозуля підкидає свої яйця у чужі гнізда.

4.

Із запропонованих зв’язків системи виберіть внутрішні:

а)

білка харчується горіхами;

б)

лисиця полює на зайця;

в)

від нестачі світла у лісі гине сосна;

г)

ялина під час конкуренції витісняє березу;

д)

гусінь об’їдає листя дерев;

е)

щороку людина вирубує значні площі лісових масивів;

є)

щороку у лісі людина насаджує молоді сосни.

ж)

ластівки знищують шкідливих комах у лісі.

5.

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5–6 ланок, оскільки:

а)

ресурси середовища обмежені;

б)

хижаки не можуть живитися хижаками;

в)

в ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії;

г)

редуценти не вправляються з функціями;

д)

важко врахувати всі взаємозв'язки у популяції.

6.

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії:

а)

витрачається на утворення нових рослинних тканин;

б)

витрачається на життя і розсіюється у вигляді теплоти;

в)

виділяється з організмів разом з продуктами обміну;

г)

витрачається на розмноження.

7.

Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було, – це:

а)

первинні сукцесії;

б)

регресуючі сукцесії; 

в)

вторинні сукцесії;

г)

антропогенні сукцесії.

8.

Екологічні сукцесії є:

а)

механізмами появи екосистем;

б)

механізмами розвитку екосистем;

в)

механізмами самопідтримки екосистем;

г)

механізмами руйнування екосистем;

д)

механізмами  відновлення екосистем.

9.

Чим характеризуються штучні екосистеми на відміну від природних:

а)

структурою;

б)

умовами існування;

в)

стабільністю;

г)

стійкістю у часі;

д)

відсутністю стабільності;

е)

відсутністю стійкості у часі.

10.

Що характерно для штучних екосистем:

а)

різний видовий склад;

б)

саморегуляція;

в)

однотипність видового складу;

г)

висока продуктивність багатьох видів.

11.

Під дією якого із чинників найчастіше зменшується врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючі ґрунти:

а)

температура;

б)

світло;

в)

кисень;

г)

елементи живлення.

12.

Який чинник найактивніше впливає на функціонування і зміну екосистем:

а)

біотичний;

б)

абіотичний;

в)

техногенний;

г)

антропогенний.

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. г (5 балів)
3. г д є (5 балів)
4. а б г д ж (5 балів)
5. в (5 балів)
6. б (5 балів)
7. а (5 балів)
8. а б в д (5 балів)
9. д е (5 балів)
10. в (5 балів)
11. г (5 балів)
12. в (5 балів)