Сталінська колективізація України. Голодомор 1932-1933 років
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено

а)

1932 р.

б)

1929 р.

в)

1930 р.

2.

Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках? 

1.Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства.

2.Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.

3.Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.

а)

1, 3

б)

2, 3

в)

1, 2, 3

г)

1, 2

3.

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках? 

1.«Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».

2.«Опір був великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних часів, стала 

умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної колективізації».

3.«Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи…»

а)

1, 3

б)

1, 2, 3

в)

1, 2

г)

2, 3

4.

Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято 

а)

1930 р.

б)

1928 р.

в)

1932 р.

г)

1934 р.

5.

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-х років? 

1.«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих».

2.«Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік».

а)

Не відображено в жодному з уривків.

б)

Відображено в обох уривках.

в)

Лише в першому.

г)

Лише в другому.

6.

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

(3 причини)

а)

настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів

б)

прагнення покращити життєвий рівень населення

в)

необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.

г)

потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

д)

дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва

е)

намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері

7.

стаття Сталіна «Запаморочення від успіхів» вийшла

а)

1 березня 1931

б)

1 березня 1930

в)

1 березня 1932

8.

Початок мобілізації робітників — «25000-ків».

а)

листопад 1928:

б)

листопад 1929:

в)

листопад 1930:

9.

Сталін проголошує політику «ліквідації куркульства як класу»

а)

27 грудня 1930

б)

27 грудня 1929

в)

27 грудня 1928

10.

Закон, яким впроваджено паспортну систему в межах країни

а)

27 грудня 1930

б)

27 грудня 1931

в)

27 грудня 1932

11.

Занесення на «чорну дош­ку» сіл, що саботували хлібозаготівлю

а)

лютий 1932 р.

б)

грудень 1932 р.

в)

грудень 1931 р.

12.

Першу в СРСР МТС створено ............ в Україні у радгоспі ім. Т. Шевченка Березівського району на Одещині.

а)

в 1927 р.

б)

в 1928 р.

в)

в 1929 р.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. г д е (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б (1 балів)