17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Стародавня історія України_01

Додано: 30 травня
Предмет: Історія України, 6 клас
Тест виконано: 113 разів
10 запитань
Запитання 1

Археологія — це галузь історичної науки, що вивчає:

варіанти відповідей

архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до 

наукового обігу

походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут та культуру

історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи 

образів та уявлень

речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародавню історію 

людства

Запитання 2

Археологічна культура — це:

варіанти відповідей

наука, що досліджує археологічні джерела та здійснює їх інтер-

претацію

науково обґрунтовані правила здійснення археологічних розкопок

археологічні пам’ятки, які належать до одного часу, поширені на 

певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями

археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних лю-дей мистецтва та релігії

Запитання 3

 Яка наука досліджує матеріальні залишки життя та діяльності людей?

варіанти відповідей

археологія

етнографія

сфрагістика

топоніміка

Запитання 4

 Що покладено в основу археологічної періодизації стародавньої істо-

рії України?

варіанти відповідей

зміни антропологічного типу людини

матеріал, із якого виготовляли знаряддя праці

зміна клімату на Землі

заняття первісних людей

Запитання 5

Які історичні джерела є домінуючими при вивченні стародавньої іс-

торії України?

варіанти відповідей

писемні

речові

етнографічні

усні

Запитання 6

Первісна людина на землях сучасної України з’явилася близько:

варіанти відповідей

100 тис. років тому

1 млн років тому

500 тис. років тому

3 млн років тому

Запитання 7

Яка стоянка людей кам’яного віку є найдавнішою?

варіанти відповідей

Мізин

Киїк-Коба

Кирилівська

Королеве

Запитання 8

Люди з’явилися на території України в період:

варіанти відповідей

енеоліту

мезоліту

неоліту

палеоліту

Запитання 9

Поява першого керамічного посуду — це визначна прикмета епохи:

варіанти відповідей

 неоліту

мезоліту

енеоліту

палеоліту

Запитання 10

 Освоєння нового матеріалу — міді — та встановлення відтворювальних форм господарювання — це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху:

варіанти відповідей

неоліту

мезоліту

палеоліту

енеоліту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест