Стародавня історія України

Додано: 17 лютого
Предмет:
15 запитань
Запитання 1

Виберіть види привласнюючого господарства

варіанти відповідей

полювання

збиральництво

землеробство та скотарство

рибальство

Запитання 2

Перехід від привласнюючих до відтворюючих видів діяльності відбувався в добу:

варіанти відповідей

 мезоліту

енеоліту

неоліту

пізнього палеоліту

Запитання 3

Якій формі первісних релігійних вірувань відповідає визначення: "Наділення предметів надзвичайними здібностями, віра людей в здатність їх захистити"?

варіанти відповідей

тотемізм

 анімізм

фетишизм

магія

Запитання 4

Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці — міді, утвердження відтворюючих форм господарювання — це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху

варіанти відповідей

палеоліту.

мезоліту.

неоліту.

енеоліту.

Запитання 5

Що з наведеного стосується історії скіфських племен?

варіанти відповідей

налагодження торговельних зв’язків із грецькими містами-колоніями

утвердження монотеїстичної релігії

здійснення грабіжницьких походів проти Римської імперії

витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами

створення загонів важкоозброєної піхоти

винайдення колісного транспорту

панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»

Запитання 6

Яку із зображених на фото монет викарбовано на честь скіфського царя?

варіанти відповідей
Запитання 7

Що з наведеного стосується історії сарматських племен?

варіанти відповідей

грабіжницькі напади на придунайські провінції Римської імперії

створення рабовласницької держави

ведення осілого способу життя

формування загонів важкоозброєної кінноти

витіснення кіммерійців на Кримський півострі

поширення християнства серед панівної верстви суспільства

збереження пережитків матріархату

Запитання 8

На карті заштриховано територіальні межі

варіанти відповідей

Антського царства.

Великої Скіфії.

Боспорського царства.

Трипільської культури.

Запитання 9

Велике розселення слов'ян відбувалося у

варіанти відповідей

 III-IV ст.

V-VII ст.

 IV-VI ст.

VI-VIII ст.

Запитання 10

Однією з найдавніших пам'яток з історії України є створений Нестором-літописцем твір

варіанти відповідей

Київський літопис

Ізборник Святослава

Галицько-Волинський літопис

"Повість минулих літ"

Запитання 11

Оберіть правильний варіант відповіді

На карті вказано території розселення східнослов'янських племен

варіанти відповідей

1- поляни; 2-дреговичі; 3-кривичі; 4-дуліби

 1-тиверці; 2-дуліби (волиняни); 3-поляни; 4-сіверяни

1-сіверяни; 2-поляни; 3-дуліби (волиняни); 4-тиверці

1-дуліби (волиняни); 2-поляни; 3- сіверяни; 4-тиверці

Запитання 12

Вищий воєначальник у східних слов'ян, згодом -правитель держави

варіанти відповідей

 конунг

 князь

каган

хан

Запитання 13

Важливий торгівельний шлях, що пролягав від Балтійського до Чорного моря

варіанти відповідей

Залозний шлях

 Великий шовковий шлях

Соляний шлях

"із варяг у греки"

Запитання 14

Укажіть характерні риси розвитку Трипільської культури.

варіанти відповідей

орнаментація керамічного посуду

здійснення грабіжницьких набігів

ведення кочового скотарства

осілий спосіб життя

виготовлення бронзових знарядь праці

будівництво укріплених міст

ведення орного землеробства

Запитання 15

Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам'ятки, зображеної на фото?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест