Статеве розмноження. Гаметогенез.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Анатомо-морфологічні особливості організму, які забеспечують утворення відповідних гамет і запліднення - це

а)

первинні статеві ознаки

б)

вторинні статеві ознаки

в)

третинні статеві ознаки

2.

Чоловічі й жіночі гамети мають різну форму і ромір. До руху здатні лише чоловічі гамети:

а)

ізогамія

б)

анізогамія

в)

оогамія

3.

Чоловічі й жіночі гамети здатні до руху та мають однакову форму й ромір:

а)

оогамія

б)

ізогамія

в)

анізогамія

4.

Живі організми утворюють статеві клітини типів:

а)

одного

б)

двох

в)

трьох

г)

багатьох

5.

Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини - це

а)

гермафродитизм

б)

гаметогенез

в)

поліембріонія

г)

фрагментація

6.

Процес утворення статевих клітин:

а)

ембріогенез

б)

мітоз

в)

некроз

г)

гаметогенез

7.

Сперматогонії та оогонії утворюються в зоні:

а)

дозрівання та формування

б)

росту

в)

розмноження

8.

В зоні росту утворюються:

а)

сперматозоїди

б)

яйцеклітини

в)

оогонії

г)

сперматогонії

д)

ооцити першого порядку

е)

сперматоцити першого порядку

є)

ооцити друго порядку

ж)

сперматоцити друго порядку

9.

В зоні дозрівання і формування утворюються :

а)

оогоній

б)

яйцеклітина

в)

сперматогоній

г)

сперматозоїд

д)

ооцит першого порядку

е)

сперматоцит першого порядку

10.

З одного сперматогонія утворююється сперматозоїдів

а)

один

б)

два

в)

три

г)

чотири

11.

З одного оогонія утворюється яйцеклітин:

а)

одна

б)

дві

в)

три

г)

чотири

12.

Сперматозоїд та яйцеклітина мають набір хромосом:

а)

4n

б)

n

в)

3n

г)

2n

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. б (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. г (5 балів)
7. в (5 балів)
8. д е (5 балів)
9. б г (5 балів)
10. г (5 балів)
11. а (5 балів)
12. б (5 балів)