STEM освіта
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Методика STEAM - це...

а)

системи, де поряд із наукою, технологією, інженерією і математикою присутні Art

б)

системи, де поряд із наукою, технологією, інженерією і математикою присутній автоматизм

в)

системи, де поряд із наукою, технологією, інженерією і математикою присутній автомобілізм

2.

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює...

а)

природничі науки (Science)

б)

технології (Technology)

в)

технічну творчість (Engineering)

г)

математику (Mathematics)

3.

За деякими даними залучення тільки 1% населення до STEM- професій підвищує ВВП країни на...

а)

0,1 млрд $

б)

0,5 млрд $

в)

1 млрд $

г)

50 млрд$

4.

Потреба у STEM-фахівцях в порівнянні з потребою в інших професіях зростає...

а)

у 2 рази швидше,

б)

у 1,5 рази швидше,

в)

у 0,5 рази швидше,

5.

Де зображено STEM урок?

а)
б)
6.

Оберіть зображення STEAM.

а)
б)
в)
7.

В Україні є школи, у яких можна записатися на STEM-курси:

а)
б)
в)

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. а б в г (5 балів)
3. г (5 балів)
4. а (5 балів)
5. а (5 балів)
6. б (5 балів)
7. а б в (5 балів)