Структура клітини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

 Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана:

а)

білки та вуглеводи

б)

вуглеводи та ліпіди

в)

білки та ліпіди

г)

ліпіди і мінеральні солі

2.

Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс

а)

бактерії

б)

гриби

в)

рослини

г)

тварини

3.

Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині:

а)

лізосоми

б)

комплекс Гольджі

в)

мітохондрії

г)

ендоплазматична сітка.

4.

Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів

а)

травні вакуолі

б)

лізосоми

в)

клітинний центр

г)

скоротливі вакуолі

5.

Назвіть органели, у яких міститься ДНК

а)

рибосоми

б)

мітохондрії

в)

лізосоми

г)

комплекс Гольджі.

6.

Назвіть органели, які мають власні рибосоми

а)

комплекс Гольджі

б)

лізосоми

в)

хлоропласти

г)

травні вакуолі. 

7.

Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми

а)

білки та ліпіди

б)

білки та ДНК

в)

білки та РНК

г)

ліпіди та РНК.

д)

РНК та ферменти

8.

Назвіть структури, які наявні у хлоропластах

а)

кристи

б)

центріолі

в)

строма

г)

тилакоїди

д)

нуклеосоми.

9.

Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів

а)

комплекс Гольджі

б)

рибосоми

в)

ендоплазматична сітка

г)

кільцева молекула ДНК

д)

мітохондрії. 

10.

Назвіть структури, які трапляються всередині ядра

а)

субодиниці рибосом

б)

ядерця

в)

тилакоїди

г)

ламели

д)

кристи

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. г (5 балів)
3. в (5 балів)
4. г (5 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)
7. б д (10 балів)
8. в г (10 балів)
9. б г (10 балів)
10. а б (10 балів)