Струм у рідинах. Застосування електролізу.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають...

а)

Електролітичною дисоціацією

б)

Електролітичною асоціацією

в)

Йонізацією

г)

Молізацією

2.

Електричний струм у електролітах являє собою напрямлений рух

а)

Електронів та йонів

б)

Електронів

в)

Позитивних та негативних йонів

г)

Протонів та електронів

3.

Оберіть усі правильні відповіді. Під час рафінування чистий алюміній виділяється на ...

а)

аноді

б)

Катоді

в)

на обох електродах

г)

осідає на дні ванни

4.

Оберіть усі правильні відповіді.Прикладами застосування електролізу є...

а)

Рафінування

б)

Електролітична дисоціація

в)

Гальванопластика

г)

Гальваностегія

5.

Протягом 5хв у гальванічний ванні виділилось 300 мг цинку. За якої сили струму відбувався електроліз?

а)

0,29А

б)

2.94А

в)

0,34А

г)

3,4А

6.

Який заряд пройде через розчин аргенум (І) нітрату, якщо на катоді виділиться 5,6 г срібла?

а)

50 Кл

б)

500 Кл

в)

5000 Кл

г)

50000 Кл

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. б г (5 балів)
4. а в г (5 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)