Створення та налагодження діаграм різного виду
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Що таке діаграма?

а)

Графічне зображення що представляє відношення між деякими поняттями і подається в певній нотації

б)

Спеціальні позначки у вигляді маленьких кругів,квадратів,ромбів, які розташовані навколо об'єкта і призначені для зміни об'єкта

в)

Це процес перекодування даних з метою зменшення розміру файлів

2.

Які діаграми використовують найчастіше?

а)

Стовпчасті та лінійчасті

б)

Секторні та стовпчасті

в)

Секторні та лінійчасті

г)

Точкові та секторні

3.

Лінійчата діаграма - це?

а)

діаграма,яка призначена для відображення частки,яку складає кожне окреме число в їх загальній сумі

б)

використовується для відображення кількох рядів даних, які незалежать один від одного

в)

використовується для порівняння значення одного або кількох наборів числових даних

4.

Для чого використовують діаграми?

а)

для представлення та полегшення числових даних

б)

обрахунок потрібних даних

в)

для прогнозування різних подій

г)

для ідеалізації числових даних в табличному середовищі

5.

Який вид діаграм не є основним?

а)

секторна

б)

кругова

в)

лінійчаста

г)

точкова

6.

Як змінити тип діаграми?

а)

Макет-Виділений фрагмент-Форматувати виділений фрагмент

б)

Конструктор-Дані-Перехід Змінити діаграму

в)

Конструктор-Тип-Змінити тип діаграми

7.

Редагування діаграми полягає у:

а)

У виділенні та редагуванні окремих об'єктів діаграми

б)

У зміненні розмірів діаграми

в)

У зміненні шрифту,розмірів,кольору,заливки, окремих об'єктів діаграми

г)

Зміненні типу діаграми

8.

Що таке секторна діаграма?

а)

це діаграма,яку доцільно використовують тоді,коли потрібно порівняти значення одного або декільна наборів числових даних

б)

це даграма,призначена для відображення частки,яку складає кожне окреме число в їх загальній сумі

в)

це діаграма,аналогічна до стовпчастої діаграми,тільки розташована горизонтально

9.

Графічне зображення, що наочно відображує співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур – 

а)

блок-схема

б)

діаграма

в)

креслення

г)

макет

10.

Для чого використовують точкову діаграму?

а)

Для побудови графічних функцій

б)

Для демонстрації взаємозвязку

в)

Для відображення частки

Ключ до тесту

1. а (9 балів)
2. б (9 балів)
3. б (5 балів)
4. а б (9 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)
7. а г (5 балів)
8. б (5 балів)
9. б (5 балів)
10. а б (5 балів)