Створення та виконання алгоритмів у середовищі Скретч.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яку дію виконує кнопка 4?

а)

 Видалити виконавця

б)

 Збільшити розмір зображення

в)

 Зробити копію виконавця

г)

Зменшити розмір зображення

2.

Яку дію виконує кнопка 1?

а)

 Зробити копію виконавця

б)

Видалити виконавця

в)

 Збільшити розмір зображення

г)

Зменшити розмір зображення

3.

Яку дію виконує програма зображена на малюнку?

а)

 Повертає образ у напрямку на 90 градусів

б)

 Переміщує образ на 60 кроків

в)

 Переміщує образ на 90 кроків

г)

Повертає образ у напрямку на 60 градусів

4.

Яку дію виконує кнопка 1?

а)

 Копіювати

б)

 Вибрати із файла

в)

 Намалювати

г)

 Встановити з бібліотеки

5.

Яку дію виконує кнопка 2?

а)

Зробити копію виконавця

б)

Зменшити розмір зображення

в)

 Видалити виконавця

г)

 Збільшити розмір зображення

6.

На скільки кроків переміститься образ?

а)

20

б)

30

в)

40

г)

50

7.

Яку дію виконує кнопка 2?

а)

Вставити з бібліотеки

б)

 Копіювати

в)

Вибрати із файла

г)

Намалювати

Ключ до тесту

1. г (2 балів)
2. а (2 балів)
3. а (1 балів)
4. б (2 балів)
5. в (1 балів)
6. в (2 балів)
7. а (2 балів)