Єгипет
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть правильний перелік країн з якими межує Єгипет

а)

Лівія,. Судан, Ізраїль

б)

Алжир, Ніігер, Судан

в)

Чад,Лівія, Судан

г)

Марокко,, Судан, Малі

2.

Вкажіть правильне твердженя

а)

Єгипет -високрозвинена країна

б)

Єгипет - країна,. що розвивається

в)

Єгипет -- малорозвинена країна

3.

Оберіть усі правильні твердження

а)

Сезон дощів у Єгипті триває з жовтня по березень

б)

Серед країн Африки за запасами нафти Єгипет посідає перше місце

в)

Головна річка Єгипту Ніл - повноводна протягом року

г)

У столиці Єгипту Каїрі розміщується штаб - квартира Ліги арабських держав

4.

Оберіть правильниий переллік ккорисних копалин на які багатий Єгипет

а)

Нафта,. природний газ, марганцеві руди

б)

Золото,. алюмінієві руди,. вапняки, глини

в)

Кам′яне вугілля, торф, золото

г)

Нафта,. природний газ, марганцеві руди, буре вугіілля

5.

Назвіть провідні виробництва у вторинному секторі економіки Єгипту

а)

Видобуток мінеральних ресурсів, рослинництво

б)

Текстильна та хімічна промисловість,. металургія

в)

Транспорт,. міжнародний туризм

6.

Вкажіть назву найбільшого порту на Червоному морі

а)

Суец

б)

Александрія

в)

Порт - Саїд

7.

Вкажіть основну експортну культуру Єгипту

а)

Довговолокнистий бавовник

б)

Продукція тваринництва

в)

Цукрова тростина

8.

Виберіть усі правильні твердження щодо зв′яязків України з Єгиптом

а)

Найглибші зв′язки України з Єгиптом встановлено в нафтогазовій сфері

б)

Між країнами підписано угоду про співробітництво у сфері атомної індустрії

в)

У навчальниих закладах України навчаються єгипетські фахівці

г)

Єгипет не є стратегічним партннером України

9.

Для Єгипту характерний другий тип відтворення населення

а)

Так

б)

Ніі

10.

У стуктурі ВВП Єгипту переважають.......

а)

Первинний та вторинний сектори економіки

б)

Вторинний та третинний сектори економіки

в)

Первинний сектор економіки

г)

Вторинний сектор економіки

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а г (2 балів)
4. а б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а в (2 балів)
9. а (1 балів)
10. б (1 балів)