Суміжні кути
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

На якому малюнки кути 1 і 2 суміжні

а)

А

б)

Б

в)

В

г)

Г

2.

Чи є суміжними кути MON і NOK

а)

так

б)

ні

3.

Чи можуть два суміжні кути дорівнювати 56° і 134°

а)

так

б)

ні

4.

Чи можуть два суміжні кути дорівнювати 146° і 34°

а)

так

б)

ні

5.

Градусна міра кута 120°. Чому дорівнює кут, суміжний з ним?

а)

120°

б)

60°

в)

180°

6.

Яке твердження є правильним?

а)

якщо два кути мають спільну сторону, то вони суміжні

б)

якщо суміжні кути рівні, то вони прямі

в)

пара суміжніх кутів може складатися з гострого і тупого кута

г)

якщо між сторонами розгорнутого кута з його вершини провести промінь, то утвориться два суміжні кути

д)

пара суміжніх кутів може складатися з прямого і тупого кута

е)

пара суміжніх кутів може складатися з двох гострих кутів

7.

Знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 34° менший від суміжного з ним кута

а)

146° і 34°

б)

124° і 56°

в)

107° і 73°

г)

156° і 44°

8.

Знайдіть суміжні кути, якщо їхні градусні міри відносяться як 7:5

а)

140° і 40°

б)

70° і 50°

в)

105° і 75°

г)

170° і 10°

9.

Дано тупий кут АОВ і гострий кут NMK, градусні мірияких відносяться як 3:2. Знайдіть градусну міру кута ВОС, якщо кут суміжний з кутом NMK дорівнює 100°.

а)

40°

б)

60°

в)

55°

г)

65°

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б в г (2 балів)
7. в (2 балів)
8. в (2 балів)
9. б (4 балів)