Опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Табличний процесор - це...

а)

комп'ютерна програма, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту

б)

це прикладна програма, яка забезпечує автоматизацію створення, опрацювання, коригування, зберігання і друкування документів у формі таблиць

в)

комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

г)

це комп'ютерна програма для створення і проведення презентацій

2.

В комірці B1 записано формулу =5*$A1. Який вигляд матиме формула, після того як вміст комірки B1 буде скопійовано в комірку C2?

а)

=5*$A2

б)

=6*$A2

в)

=5*$B1

г)

=6*$B2

3.

У комірки С2 введено формулу =$A$1*A2+B2. Який вигляд матиме формула при копіюванні в комірку С3?

а)

$A$2*A3+B3

б)

=$B$2*A3+B4

в)

=$A$1*A3+B3

г)

=$A$1*$A$2+$B$2

4.

Які типи посилань на комірки використовуються в електронних таблицях?

а)

зовнішні

б)

мішані

в)

абстрактні

г)

абсолютні

д)

логічні

е)

відносні

5.

Виберіть функції, що належать до категорії статистичних функцій:

а)

МАКС

б)

ABS

в)

СРЗНАЧ

г)

МИН

д)

ЕСЛИ

6.

Що таке логічні функції?

а)

функція, результат якої дорівнює True або False

б)

функції, які проводять обчислення в таблиці

в)

визначають найбільше та найменше значення

г)

функції, які визначають істинність або хибність логічного виразу

д)

функції, які визначають порядок відображення логічного виразу

е)

функції, які не використовуються при розрахунках в електронних таблицях

7.

Що буде результатом обчислення даного виразу =IF((A1+B1>50); D1*5;(D1+20)/10)

а)

10

б)

5

в)

100

г)

150

8.

Які об'єкти є на діаграмі?

а)

легенда

б)

підписи даних

в)

область діаграми

г)

функція та формула

д)

назва діаграми

е)

спеціальні скорочення

9.

Що таке умовне форматування?

а)

форматування, яке дозволяєдодати діаграму по визначеному діапазону клітинок

б)

зміна зовнішнього вигляду текстових даних

в)

форматування, яке автоматично змінює формат клітинки, якщо виконується задана умова

г)

налаштуання параметрів друку електронної таблиці

10.

Коли доцільно використовувати проміжні підсумки?

а)

впорядкувати дані за алфавітом

б)

знайти суму або середнє арифметичне

в)

проаналізувати дані, що повторюються

г)

 відобразити рядки за певними умовами

11.

Що буде результатом застосування до всієї таблиці даного розширеного фільтру?

а)

у таблиці буде відображено монітори з діагоналлю більшою за 21, або монітори, ціна яких менша за 2000 грн

б)

у таблиці буде відображено монітори, ціна яких менша за 2000 грн

в)

у таблиці буде відображено монітори з діагоналлю меншою за 21, або монітори, ціна яких менша за 2000 грн

г)

у таблиці буде відображено монітори з діагоналлю меншою за 21, або монітори, ціна яких більша за 2000 грн

12.

Сортування даних застосовують для:

а)

встановлення порядку розташування рядків за даними певного стовпця

б)

відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

в)

видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

г)

застосування умовного форматування до вмісту поточної комірки чи стовпця

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б г е (1 балів)
5. а в г (1 балів)
6. а г (1 балів)
7. г (1 балів)
8. а б в д (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. в (1 балів)
12. а (1 балів)