Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

 Файл книги  Microsoft Excel  має розширення

а)

.exe

б)

.docx

в)

.xlsx

г)

.pptx

2.

Яке значення буде записане в клітинку C7?

а)

36

б)

14

в)

12

г)

6

3.

 Для початку введення формули потрібно в клітинці надрукувати знак …

а)

#

б)

:

в)

=

г)

-

4.

Які посилання, при копіювання формули, будуть коригуватися залежно від напрямку копіювання?

а)

відносні

б)

абсолютні

в)

мішані

г)

комбіновані

5.

  Діаграму якого типу зображено на малюнку?

а)

гістограма

б)

секторна

в)

графік

г)

пелюсткова

6.

Яке значення буде записане в клітинку А6?

а)

5

б)

50

в)

15

г)

6

7.

Для застосування сортування в таблиці потрібно скористатися групою інструментів на вкладці Основне позначеною цифрою …

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

8.

Що є першим аргументом логічної функції IF?

а)

Вираз або посилання (у разі істинності логічного виразу)

б)

Умова (логічний вираз)

в)

Назва функції

г)

Вираз або посилання (у разі хибності логічного виразу)

9.

Оберіть абсолютні посилання

а)

A3

б)

$B$10

в)

C$1

г)

$C$12

10.

Яке призначення статистичних функцій?

а)

обробка текстових значень

б)

обчислення грошових сум та відсотків

в)

проведення обробки та аналізу даних

г)

визначення істинності або хибності логічного виразу

11.

Прямокутник на діаграмі, що містить умовні позначення і назви рядів даних або категорій називається…

а)

стовпчиком

б)

легендою

в)

джерелом

г)

аргументом

12.

Які категорії функцій є в Excel?

а)

інформаційні

б)

логічні

в)

арифметичні

г)

текстові

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. г (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б г (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. а б г (1 балів)