Технологія галузі М-21 Модуль 1

Додано: 23 грудня 2020
Предмет:
9 запитань
Запитання 1

Інтенсивні технології характеризуються ( виключити зайве)

варіанти відповідей

найвищим рівнем внесення мінеральних добрив і пестицидів

забезпечують найбільший рівень урожайності

забрудненням природного середовища, продукції і пригнічення механізмів саморегуляції

максимальним узгодження технології з біологічними потребами культури і сорту

Запитання 2

Екстенсивні технології передбачають:

(виключити зайве)

варіанти відповідей

 максимальне обмеження енергетичних, матеріальних і ресурсних вкладень;

відмову від застосування агрохімікатів

використання ручної праці, кінної тяги, екстенсивних сортів низьких репродукцій, а часто й знеособленого насіння, частково органічних добрив.

 концентрацію енергетичних, матеріальних і фінансових вкладень на одиниці площі;

Запитання 3

Обмеження енергетичних і ресурсних вкладень, , максимальне використання адаптивного потенціалу агроекосистем передбачають

варіанти відповідей

інтегровані технології 

екстенсивні технології 

примітивні технології 

інтенсивні технології 

Запитання 4

Біомаса рослин складається з води та сухої речовини. У сухій речовині міститься найбільше 

варіанти відповідей

вуглецю

кисню

водню

азот

зольні елементи 

Запитання 5

Висіяні розкидним або рядковим способом із вузькими міжряддями це

варіанти відповідей

культури суцільної сівби 

просапні культури

парозаймаючі культури

технічні культури

Запитання 6

....– поле, вільне від сільськогосподарських культур протягом майже всього вегетаційного періоду

варіанти відповідей

чисті пари 

сидеральний пар 

ланка сивозміни

посівна площа

Запитання 7

До поверхневих прийомів обробітку грунту належать

варіанти відповідей

лущення

культивація

дискування

оранка

Запитання 8

Суцільний або міжрядний обробіток ґрунту, який забезпечує подрібнення, розпушування, часткове перемішування та вирівнювання ґрунту, а також підрізування бур’янів

варіанти відповідей

Культивація

Лущення

Оранка

Дискування

Запитання 9

Обробіток ґрунту , пыд час якого ущільнюють грунт , подрібнюють брили і частково вирівнюють поверхню

варіанти відповідей

Коткування

Фрезерування

Оранка

Дискування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест