11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

повторення за 4 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Українська мова, 4 клас
12 запитань
Запитання 1

Займенник - це ...

варіанти відповідей

частина мови, що називає предмет.

 службова частина мови.

частина мови, що називає ознаку предмета.

 частина мови, що вказує на предмет, але не називає його.

Запитання 2

Познач, які з даних частин мови є незмінними.

варіанти відповідей

займенник;

 дієслово.

прислівник;

Запитання 3

Обери рядок, в якому записані займенники 3-тьої особи.

варіанти відповідей

Я, ми

 Він, вона, воно, вони.

Ти, ви.

Мене, нами, тобі.

Запитання 4

Числівник - це ...

варіанти відповідей

частина мови, що вказує на предмет, але не називає його.

 частина мови, що вказує на дію предмета.

 частина мови, що позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі.

частина мови, що називає ознаку предмета.

Запитання 5

У реченні: «Білий ведмідь може витримувати до 80 градусів морозу» числівник потрібно записати словом так:

варіанти відповідей

 восьмидесяти

 вісімдесят

вісімдесяти

Запитання 6

Яку форму числівника треба вставити в речення:

"До ________________ додати десять – буде двадцять шість".

варіанти відповідей

 шістнадцяти

шіснадцять

шіснадцяти

шістнадцять

Запитання 7

Познач, яким членом речення дієслово є найчастіше.

варіанти відповідей

підметом;

присудком;


другорядним членом речення

Запитання 8

Познач схему розбору слова за будовою, яка підійде до слова заспівали.

варіанти відповідей

 корінь, суфікс;

 префікс, корінь, суфікс, закінчення.

корінь, суфікс, закінчення;

Запитання 9

Познач групу іменників, у яких пишеться закінчення -ею.

варіанти відповідей


станці..., історі..., ліні...;

коз..., подушк..., мурах... .

пісн..., листонош..., передач...;

Запитання 10

Познач словосполучення, у якому рід, число і відмінок прикметника визначено без помилок.

варіанти відповідей

батьківської хати ( ж. р., одн., О. в.)

з ясного неба ( с. р., одн., Р. в.)

на піщаному березі ( ч. р., одн., Д. в.)

Запитання 11

Познач правильну послідовність частин мови в поданому реченні.


Гуси широко розправляли свої крила.

варіанти відповідей

 Іменник, прислівник, дієслово, прикметник, іменник.

Іменник, прикметник, дієслово, займенник, іменник.

 Іменник, прислівник, дієслово, займенник, іменник.

Запитання 12

Позначте групу дієслів теперішнього часу.

варіанти відповідей

Бажає, іде, біжить.

Малював, перечитає, літає.

Говорить, слухає, співав.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест